Z novelo za poenostavitev postopkov statusnega preoblikovanja podjetij

Gospodarsko ministrstvo je pripravilo predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki bi prenesla določila evropske direktive s ciljem izboljšanja konkurenčnosti podjetij z zmanjšanjem upravnih obremenitev, ki so povezane s postopki statusnega preoblikovanja.

Kot je razvidno iz predloga novele, bi se z novelo v slovenski pravni red prenesla določila evropske direktive, ki predvideva poenostavitev postopkov in omogoča, da se v primerih, ko združitev ali delitev vključuje matično družbo in hčerinsko družbo, ki je v njeni 100- ali vsaj 90-odstotni lasti, zahteve za poročanje zmanjšajo.

Cilj je izboljšanje konkurenčnosti družb z zmanjšanjem upravnih obremenitev, ki so povezane z izpolnjevanjem zahtev glede poročanja in objave nekaterih listin pri postopkih s statusnim preoblikovanjem.

Predlog med drugim predvideva, da bi Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) na svoji spletni strani vzpostavila novo rubriko, pod katero bi podjetja objavljala obvestila v postopkih zaradi statusnega preoblikovanja. Družbe sedaj takšna obvestila objavljajo v nacionalnem uradnem listu.

Poleg tega je predvideno, da bi bilo možno dokumentacijo v zvezi s skupščino, ki bo odločala o statusnem preoblikovanju (npr. pogodbo o pripojitvi, letna poročila, revizijska poročila), objavljati na spletni strani družbe in jo pošiljati v elektronski obliki.

Novela bi tudi zmanjšala obseg zahtevanih poročil v poenostavljenih postopkih združitve ali delitve.

Pri ustanovitvi novih družb ali povečanju osnovnega kapitala v okviru združitve ali delitve bi novela odpravila podvajanje poročil pripojitvenega ali delitvenega revizorja in ustanovitvenega revizorja.

Predlog opredeljuje poenostavljene združitve in delitve med matičnimi in hčerinskimi družbami. Ko bi imela v lasti 90 ali več odstotkov prevzete družbe, ne bi bilo treba pripraviti vseh poročil in listin, niti ne bi bila potrebna skupščina prevzemne družbe.

Ko bi imela prevzemna družba v lasti vse deleže prevzete ali prenosne družbe, ne bi bila potrebna skupščina niti prevzemne niti prevzete ali prenosne družbe.

V primerih, ko bi imela prevzemna družba v lasti vse deleže prevzete družbe, ne bi bilo treba upoštevati, da pogodba o pripojitvi vsebuje vse podatke (npr. menjalno razmerje delnic, opis postopkov v zvezi s prenosom delnic), ne bi bilo treba sestaviti poročila poslovodstva o pripojitvi ali delitvi, revizije pripojitve ali delitve ter poročila nadzornih svetov o pripojitvi ali delitvi ter ne bi bilo treba upoštevati, da delničarji prevzetih družb postanejo delničarji prevzemne družbe.

Objavljeno: STA, 5. 3. 2012, www.sta.si

Sorodni članki: