Za zaposlovanje mladih lahko uveljavite vračilo prispevkov

07.08.2015 0

studentsko_deloS 1. julijem 2015 lahko delodajalci, ki imate za nedoločen čas zaposlenega mlajšega od 26 let ali mamo, ki skrbi za otroka, starega do treh let starosti, uveljavljate vračilo prispevkov.

Vlogo za to morate predložiti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz). Za prvo leto zaposlenosti osebe, mlajše od 26 let, ali mame, ki skrbi za otroka, mlajšega od treh let, lahko uveljavljate vračilo prispevkov v višini 50 odstotkov, za drugo leto pa v višini 30 odstotkov prispevkov …

Preberi do konca - Za zaposlovanje mladih lahko uveljavite vračilo prispevkov

Za zaposlovanje mladih lahko uveljavite vračilo prispevkov

studentsko_deloS 1. 7. 2015 lahko delodajalci za zavarovance v delovnem razmerju, ki niso dopolnili 26 let starosti in matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti in so se prvič zaposlili za nedoločen čas ter ostali pri tem delodajalcu zaposleni neprekinjeno najmanj dve leti, z vlogo uveljavljali vračilo prispevkov delodajalca, za prvo leto zaposlenosti v višini 50 % in za drugo leto zaposlenosti v višini 30 % prispevkov delodajalca.

K vlogi mora delodajalec priložiti:

  • izjavo delodajalca, da zavarovanec
Preberi do konca - Za zaposlovanje mladih lahko uveljavite vračilo prispevkov

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev – izpolnjevanje starostnega pogoja

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je naslovilo večje število vprašanj v zvezi z novo pokojninsko in invalidsko zakonodajo ter z zakonodajo, ki ureja trg dela in zaposlovanje. V nadaljevanju posredujemo pojasnilo k vprašanju II.1, ki se nanaša na 157. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Ur. list RS, št. 96/2012, 39/2013 in in 63/2013-ZIUPTDSV), ostala vprašanja pa odstopamo v pristojno reševanje Direktoratu za trg dela in zaposlovanje.

Določba prvega odstavka …

Preberi do konca - Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev – izpolnjevanje starostnega pogoja