Kaj je prinesel nov Zakon o javnem naročanju? Plusi in minusi.

Za nami so prvi trije meseci veljavnosti novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Lahko rečemo, da je novi zakon prispeval k hitrejši oddaji javnega naročila in spremenil način vročanja odločitve o oddaji javnega naročila. Odprl pa je tudi nove dileme, ki se bodo reševale postopoma ob pomoči prakse Državne revizijske komisije. Za naročnike in ponudnike v sistemu javnega naročanja je ključno izobraževanje o novostih, kar jim lahko prinese nove priložnosti za posel.

Dobra novica za naročnike javnih naročil je …

Preberi do konca - Kaj je prinesel nov Zakon o javnem naročanju? Plusi in minusi.

V veljavi nov sistemski zakon za javno naročanje

12.04.2016 0

1. aprila 2016 je začel veljati nov zakon o javnem naročanju, s katerim se v slovenski pravni red prenaša dve evropski direktivi, katerih cilj je večja fleksibilnost postopkov oddajanja javnih naročil in njihova poenostavitev. Pomembni pa so tudi okoljska in socialna nota novega zakona ter spodbujanje inovacij.

Zakon o javnem naročanju razveljavlja zakon o javnem naročanju in zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, ki je doslej urejal javno naročanje na infrastrukturnem področju.…

Preberi do konca - V veljavi nov sistemski zakon za javno naročanje

Kako vas bodo po novem lahko izključili iz postopka javnega naročanja?

07.03.2016 0

Novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) pošteno spreminja pravila. Na kaj paziti in kje so priložnosti?

Marca v veljavo stopi nov ZJN-3, ki prinaša povsem novo ureditev javnega naročanja. Kaj »dobrega« in kaj »slabega« prinaša ponudnikom?

Razlogi za izključitev ponudnikov

Med razlogi za izključitev je tudi, da na dan oddaje ponudbe obstaja zapadli neplačani davčni dolg 50 ali več evrov, ali da niso bili predloženi obračuni davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let nazaj.

Nova

Preberi do konca - Kako vas bodo po novem lahko izključili iz postopka javnega naročanja?

Kaj prinaša sprejeti paket zakonov za izbojšanje plačilne discipline?

24.03.2011 0

Veljati je začel paket treh zakonov za izboljšanje plačilne discipline v gospodarstvu. Z njimi se med drugim uzakonja najdaljši dopustni rok za plačevanje računov ter preprečuje uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost (DDV), če pred tem račun ni bil plačan. Ureja se tudi plačevanje izvajalcev javnih naročil.

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

Najdaljše dovoljene plačilne roke določa zakon o preprečevanju zamud pri plačilih.
Plačilni roki med gospodarskimi subjekti ne bodo smeli biti daljši od 60 dni, …

Preberi do konca - Kaj prinaša sprejeti paket zakonov za izbojšanje plačilne discipline?

Stališče GZS do interventnih zakonov za izboljšanje plačilne discipline

GZS že dalj časa opozarja na pereč problem plačilne nediscipline v državi in je pristojne institucije že večkrat pozvala k aktivnemu reševanju te problematike. Pri tem pričakuje ukrepe za proaktivno normativno okolje in učinkovito organiziranost državne uprave in javnega sektorja za spoštovanje in realizacijo predpisov, ki pomenijo učinkovito pravno državo. GZS ne oporeka ciljem, ki jih Ministrstvo za finance in Vlada RS s paketom interventnih zakonov želi doseči. Nasprotuje pa načinu njihovega sprejemanja po hitrem postopku, ki poteka brez

Preberi do konca - Stališče GZS do interventnih zakonov za izboljšanje plačilne discipline