Stališče GZS k noveli Zakona o gospodarskih družbah

09.09.2011 0

Na Gospodarski zbornici Slovenije in Združenju Manager podpiramo namen novele Zakona o gospodarskih družbah, katere cilj je preprečiti ustanavljanje, vodenje in nadziranje gospodarskih družb osebam, katerih poslovno delovanje je bilo v preteklosti sporno, moralno nevredno. Pri tem pa opozarjamo, da predlagana ureditev terja resno primerjalno pravno analizo in strokovno razpravo, da ne bi predlagane rešitve povzročile nove načine zlorab in še dodatno zmanjšale interes za podjetništvo, vodenje in korporativno upravljanje.

Predlog amandmaja k Zakonu o gospodarskih družbah, ki ga …

Preberi do konca - Stališče GZS k noveli Zakona o gospodarskih družbah

Kdo so pravni subjekti

12.03.2010 0

S pravnimi subjekti označujemo nosilce pravic in dolžnosti, torej udeležence določenega pravnega razmerja. Lastnost pravnih subjektov, da lahko pridobivajo pravice in sočasno tudi prevzemajo dolžnosti, je pravna sposobnost. Pravne subjekte delimo na fizične in pravne osebe.

1. Fizične osebe

Fizične osebe so posamezniki. Velja splošno sprejeto načelo, da ima vsak človek pravno sposobnost, to je sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti. Človek pravno sposobnost pridobi z rojstvom. Vsak človek je pravno sposoben, vendar pravni red upošteva dejstvo, …

Preberi do konca - Kdo so pravni subjekti
1 2 3