5 stvari, ki jih morate vedeti o prenovi zakona o gospodarskih družbah

ZAKON-O-GOSPODARSKIH-DRUZBAH-S-KOMENTARJEM-_55328e73ac153Prenovljeni zakon o gospodarskih družbah podjetjem in podjetnikom prinaša več novosti. Vlada naj bi trenutno različico zakona in spremembe kmalu obravnavala.

Ključne novosti:

1. Kdo podjetje lahko odpre in kdo ne

Poleg že veljavnih omejitev (ustanovitelj, družbenik in zastopnik ne more postati oseba, ki je pravnomočno obsojena zaradi gospodarskega kriminala in podobno) ministrstvo uvaja tri nove:

 • Podjetij ne boste več mogli ustanavljati in postati družbeniki, če vam je bila v zadnjih dveh letih s pravnomočno odločbo inšpektorata za delo
Preberi do konca - 5 stvari, ki jih morate vedeti o prenovi zakona o gospodarskih družbah

Vlada potrdila predlog novele zakona o gospodarskih družbah

Vlada je potrdila predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki nadgrajuje omejitve ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, izboljšuje normativno ureditev korporativnega upravljanja v družbah, izboljšuje koncernsko pravo v smeri zaščite manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenavlja kazenske določbe.

Predlog z namenom preprečitve nepoštenih poslovnih praks v zvezi s plačilom za delo dodaja nove omejitve za ustanavljanje podjetij, ki bodo doletele delodajalce zaradi njihovih prekrškov v zvezi s plačilom za delo in zaposlovanjem na črno.

Ustanavljanje podjetij …

Preberi do konca - Vlada potrdila predlog novele zakona o gospodarskih družbah

V veljavi noveli o gospodarskih družbah in podpornem okolju za podjetništvo

28.10.2013 0

Z 9. oktobrom 2013 sta začeli veljati noveli zakonov o gospodarskih družbah in o podpornem okolju za podjetništvo. Prva med drugim rahlja pogoje za ustanovitev podjetja, druga širi nabor upravičencev do podpore na področju podjetništva.

Novela zakona o gospodarskih družbah vsebuje novosti v delu, ki opredeljuje pogoje za vpis subjekta v sodni register in omejitve pri ustanavljanju, vodenju in nadzoru družb ter katerega izvajanje je ustavno sodišče zadržalo.

Tako je med drugim črtana omejitev, da družbe ne morejo ustanoviti, …

Preberi do konca - V veljavi noveli o gospodarskih družbah in podpornem okolju za podjetništvo

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

10.10.2013 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1B)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-C)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf
 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2013
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 82/2013 z dne 8.10.2013 (http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201382)…

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 10.a in 10.b člena ter dvanajste alineje 50. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11 in 91/11) v delu, v katerem se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena tega zakona
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011100.pdf
 • Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega do četrtega odstavka 1. člena in 2. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

GZS ostro nasprotuje noveli Zakona o gospodarskih družbah

18.11.2011 0

Kljub argumentom Vlade, Zakonodajno pravne službe DZ, Gospodarske zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije in strokovne javnosti, da zakon, navkljub plemeniti ideji o preprečevanju škodljivih stečajev in prisilne poravnave, ni primeren za sprejem, je Državni zbor RS zavrnil veto zoper novelo Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je Državni svet na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije izglasoval konec oktobra. Zakon je bil objavljen 14. 11, veljati pa bo začel s koncem novembra.

Na podlagi nove novele zakona lahko sodišče, pristojno za …

Preberi do konca - GZS ostro nasprotuje noveli Zakona o gospodarskih družbah
1 2 3