Zakonsko poročanje o sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodbah v 2011

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeNa podlagi Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o urejanju trga dela morate Zavodu RS za zaposlovanje posredovati določene podatke.

Po novem zakonu morate sporočati podatke, ko gre za:

Z novim Zakonom o urejanju trga dela od 1.1.2011 podatkov o podjemnih pogodbah in pogodbah o naročilu avtorskega dela Zavodu ni več potrebno sporočati.

Odpoved večjemu številu delavcev

Če ugotovite, da bo v vašem podjetju zaradi poslovnih razlogov v 30 dneh prenehala potreba po delu večjemu številu delavcev, o tem pisno obvestite najbližjo Območno službo Zavoda RS za zaposlovanje.

Obvestite nas tudi o:

  • postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev,
  • o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev,
  • številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev,
  • o predvidenih kategorijah presežnih delavcev ter
  • o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu.

Več si lahko preberete v Zakonu o delovnih razmerjih (96. do 102. člen).

Z delavcem, ki že dela s polnim delovnim časom pri drugem delodajalcu lahko izjemoma sklenete pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. Pogodbo lahko sklenete za največ osem ur na teden, po predhodnem soglasju delodajalcev, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje ali pa za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih del.

Za pridobitev mnenja o deficitarnosti poklica morate oddelku za analitiko na pristojni območni službi Zavoda poslati pisno vlogo.

Pisna vloga mora vsebovati:

  • naziv in naslov delodajalca,
  • kontaktno osebo,
  • opis del in nalog, za katere bi želeli opravljanje dopolnilnega dela,
  • zahtevano izobrazbo za opravljanje dopolnilnega dela (naziv poklicne/strokovne izobrazbe ali smer izobrazbe po Šifrantu poklicne in strokovne izobrazbe Zavoda RS za zaposlovanje, skladno s splošnim aktom delodajalca) in
  • navedbo dodatnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki bo opravljala dopolnilno delo.

Na osnovi pisne vloge vam bo Zavod posredoval mnenje o deficitarnosti poklica oziroma soglasje ali nesoglasje za opravljanje dopolnilnega dela.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Sorodni članki: