Več možnosti za hkratno pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih sredstev EKO sklada

V Uradnem listu RS, št. 69/2011, z dne 2.9.2011 je objavljena sprememba javnih pozivov Eko sklada za ugodno in nepovratne finančne spodbude za naložbe v stanovanjske stavbe.

Nadzorni svet Eko sklada je v torek 30. avgusta 2011 potrdil spremembe javnih pozivov Eko sklada, ki omogočajo hkratno pridobitev tako ugodnega kredita kot nepovratnih sredstev za vse ukrepe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje po obeh javnih pozivih Eko sklada in katerih priznani stroški presegajo 20.000 evrov. bo s tem omogočil financiranje celotnih priznanih stroškov takih naložb v v energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov tako z nepovratnimi sredstvi kot tudi z ugodnim kreditom.

Več: Spremembo javnega poziva za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 6SUB-OB11 in Spremembo javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 45OB11

Vir: Uradni list RS, št. 69/2011, z dne 2.9.2011

Sorodni članki: