Gradite ali prelagate zidake? – opolnomočenje

20.01.2009 0

Odnos zaposlenih do dela, ki ga opravljajo, lahko ponazorimo tudi s primerjavo z gradnjo katedrale; nekateri zaposleni enostavno prelagajo zidake, naslednji zidajo zid in le nekateri gradijo prekrasno katedralo. Le slednji se lahko identificirajo s tem, kar počnejo in tako v svojem delu vidijo smisel. Zavzetost, strast, entuzijazem, energijo in pripravljenost na sodelovanje, zlasti v sedanjih negotovih časih recesije, lahko pričakujemo le od sodelavcev, ki skupaj z vodstvom zidajo katedralo. Samo prelaganje zidakov namreč le redkim lahko ponuja smisel. …

Preberi do konca - Gradite ali prelagate zidake? – opolnomočenje

Benchmarking

Danes si resne analize uspešnosti prodaje brez benchmarkinga ne moremo več predstavljati. Benchmarking je proces, v katerem ovrednotimo prakse, tehnologijo, vrednost za kupca v primerjavi z drugimi podjetji, ki delujejo na istem področju. Benchmarking se začne z definicijo, kaj je pomembno naši ciljni bazi kupcev. Poleg tega določimo ključne dejavnike uspeha učinkovitosti našega prodajnega osebja. Nato se benchmarkinga lotimo na treh različnih temeljnih področjih uspeha prodaje:

Vrednost naše ponudbe za kupca, v primerjavi s konkurenco, je pogosto ključna za …

Preberi do konca - Benchmarking
1 2 3