Računovodski opomnik za 16.04.2012

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Predložitev obračuna in plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – normirani odhodki
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti in dividend
 • Predložitev obračuna in plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV 040 družbeniki)

Pripomočki:

 • Podatki za obračun plač
 • Podatki za obračun prispevkov

Pripravil: Računovodstvo Vitago…

Preberi do konca - Računovodski opomnik za 16.04.2012

Računovodski opomnik za 20.03.2012

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – transakcije – SN-T
 • Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
 • Predložitev obračuna DDV-O
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
 • Poročanje Banki Slovenije –
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 20.03.2012

Računovodski opomnik za 15.03.2012

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Predložitev obračuna in plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
 • Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU – INTRASTAT
 • Predložitev obračuna in plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV 040 družbeniki)

Pripravil: Računovodstvo Vitago…

Preberi do konca - Računovodski opomnik za 15.03.2012

Računovodski opomnik za 20.02.2012

Informinformator-racunovodstvo-vitagoator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – transakcije – SN-T
 • Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
 • Predložitev obračuna DDV-O
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
 • Poročanje Banki Slovenije
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 20.02.2012

Računovodski opomnik za 30.01.2012

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Sprememba akontacije DDPO za leto 2012 med davčnim letom
 • Sprememba predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2012 (s.p.-ji) med davčnim letom
 • Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Predložitev obračuna pavšalnega nadomestila DDV
 • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti –
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 30.01.2012

Računovodski opomnik za 20.01.2012

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – transakcije – SN-T
 • Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
 • Predložitev obračuna DDV-O
 • Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot – v letu 2012 (zadnji dan prijave v krog pobota)
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
 • Poročanje Banki Slovenije
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 20.01.2012
1 2 3 4 7