Računovodski opomnik za 30.01.2012

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Sprememba akontacije DDPO za leto 2012 med davčnim letom
 • Sprememba predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2012 (s.p.-ji) med davčnim letom
 • Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Predložitev obračuna pavšalnega nadomestila DDV
 • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Poročanje pravnih oseb o izplačanih bruto plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov – vprašalnik POSL-P/ČL
 • Dostava podatkov o izplačanih obdavčljivih dohodkih prejemnikom dohodkov v letu 2011
 • Dostava podatkov o (denarnih) dohodkih – oproščenih plačila dohodnine za leto 2011
 • Dostava podatkov potrebnih za odmero DDDČPNO za leto 2011
 • Dostava podatkov potrebnih za odmero DDOIFI za leto 2011

Pripravil: Računovodstvo Vitago

Sorodni članki: