Davčna obravnava spletnega oglaševanja

Zaradi aktualnosti teme Davčna obravnava spletnega oglaševanja posredujemo naslednje Pojasnilo DURS, št. 4200-69/2008, 2. 7. 2008:

Zavezanec prosi za pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo prihodkov iz naslova spletnega oglaševanja. Za posamezne primere navaja vprašanja, ki jih na kratko povzemamo in nanje odgovarjamo:

Primer št. 1:

Fizična oseba je lastnik in upravljavec spletne strani, na kateri prikazuje oglase ene izmed oglaševalskih mrež (v nadaljevanju založnik). Oglaševalska mreža je podjetje, ki združuje spletne strani različnih založnikov, ki želijo na svojih spletnih

Preberi do konca - Davčna obravnava spletnega oglaševanja

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika (s.p.) v kapitalsko družbo (d.o.o.)

Novopečeni podjetniki se na začetku svoje podjetniške poti največkrat odločijo za ustanovitev podjetja pod statusno obliko samostojnega podjetnika posameznika. To pa iz razloga, da je ustanovitev s.p. razmeroma enostavna in poceni. Očitno je najbolj mamljivo tudi dejstvo, da prosto razpolagajo z gotovino, kar je v primerih, ko niso sami dovolj skrbni pri vodenju financ, niti nimajo kvalitetnega računovodskega servisa, ki bi jim svetoval, lahko zelo nerodna zadeva. Kot s.p. podjetnik namreč nima plače, zaradi česar nekateri s.p.-ji poslujejo, čeprav …

Preberi do konca - Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika (s.p.) v kapitalsko družbo (d.o.o.)

Avtorska pogodba in podjemna pogodba z delodajalcem

Pojasnilo DURS, št. 42401-112/2005, 31. 1. 2005

DURS v zvezi z vprašanjem, glede obdavčitve dohodkov, prejetih za opravljeno delo na podlagi avtorske pogodbe oziroma podjemne pogodbe, ki ga zaposleni opravi za svojega delodajalca izven obveznosti po pogodbi o zaposlitvi, pojasnjuje naslednje:

Obdavčitev dohodka za stvaritev avtorskega dela v delovnem razmerju

Kot dohodek iz delovnega razmerja se v skladu s 3. točko drugega odstavka 25. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., …

Preberi do konca - Avtorska pogodba in podjemna pogodba z delodajalcem

Izdajanje računov s strani tretje osebe in DDV evidence

Davčni organ pojasnjuje, da lahko družba A lahko izda en račun, na katerem zaračuna dobavo svojega blaga in dobavo blaga, ki jo zaračuna v imenu in za račun družbe B.

Obveznost izdajanja računov ureja 81. člen Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07). Ta določa, da mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da je za dobave blaga ali storitev izdan račun. Račun izda davčni zavezanec, lahko pa ga izda tudi kupec blaga …

Preberi do konca - Izdajanje računov s strani tretje osebe in DDV evidence

Izdani računi zobozdravnikov

Zaradi zanimanja strank, ki se ukvarjajo s storitvami zobozdravstva, objavljamo Pojasnilo DURS, št. 4230-49/2009, 11. 2. 2009, glede vsebine računov, ki jih izdajajo zobozdravniki.

Ali z davčnega vidika zadostuje, da zobozdravnik napiše na račun »zobozdravstvena storitev« in znesek oziroma, ali je treba račun specificirati?

Zobozdravstvena storitev mora biti na računu natančneje opisana in sicer mora biti iz opisa razvidna posamezna vrsta zobozdravstvene storitve. Opis storitve mora biti tako natančen, da tretja oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, …

Preberi do konca - Izdani računi zobozdravnikov

Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C) – olajšava za investiranje

Pojasnilo DURS, št. 4200-22/2009, 19. 1. 2009

V zvezi s 55.a členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08 in 76/08), ki določa olajšavo za investiranje, vas obveščamo, da je Državni zbor Republike Slovenije dne 14. januarja 2009 sprejel Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C), ki bo objavljen v eni od naslednjih številk Uradnega lista Republike Slovenije in bo začel veljati naslednji dan po objavi.…

Preberi do konca - Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C) – olajšava za investiranje
1 56 57 58 59