Pravica do uveljavljanja odbitka DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, je zahteval vračilo DDV, ki mu je bil zaračunan za opravljene dobave leta 2010, v skladu z določbami 74. člena ZDDV-1. Zahtevek za vračilo DDV je bil zavrnjen, saj je slovenski davčni organ ugotovil, da davčni zavezanec v Sloveniji opravlja ekonomsko dejavnost in da bi se moral identificirati za namene DDV v Sloveniji. Na vprašanje, ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV, ki ga je plačal v zvezi z nabavami blaga …

Preberi do konca - Pravica do uveljavljanja odbitka DDV

Vprašanja v zvezi z novo klavzulo o oprostitvi DDV na računih v letu 2013

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčnega zavezanca zanima, ali je treba na izdanih računih v zvezi z dobavami, oproščenimi plačila DDV, pisati člen ZDDV-1 ali člen Direktive, ki se nanaša na oprostitev, ali je dovolj, da se na računu navede le klavzulo »Oproščeno DDV«.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Pri izdaji računov za dobave, za katere velja oprostitev plačila DDV, je dovolj, da se na računu navede klavzulo »Oproščeno DDV«. Zaradi lažjega evidentiranja računov in večje razumljivosti pa se priporoča, da se poleg navedenega besedila navede

Preberi do konca - Vprašanja v zvezi z novo klavzulo o oprostitvi DDV na računih v letu 2013

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove za DDPO z upoštevanjem normiranih odhodkov – vzorec obrazca

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZ Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 94/12, v nadaljevanju: novela ZDDPO-2I) je bilo v Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B in 1/10 – popravek, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) vključeno novo poglavje X.a s členi 67.a do 67.g, ki v sistem davka od dohodkov pravnih oseb uvaja posebno ureditev za ugotavljanje davčne …

Preberi do konca - Priglasitev ugotavljanja davčne osnove za DDPO z upoštevanjem normiranih odhodkov – vzorec obrazca

Spremembe pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 102/12 je bil dne 21. 12. 2012 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G). Pravilnik je začel veljati 1. januarja 2013.

To pojasnilo predstavlja dopolnitev pojasnila glede sprememb ZDDV-1, št. 007-133/2012-5 z dne 21. 11. 2012 s spremembami pravilnika. V nadaljevanju pojasnujemo spremembe pravilnika:

Najem prevoznih sredstev (29.b člen)

Z novim 29.b členom pravilnika se uvaja definicija čolna za razvedrilo iz 30.b člena ZDDV-1. In …

Preberi do konca - Spremembe pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

Davek na nepremično premoženje večje vrednosti za odmerni leti 2013 in 2014 – pojasnilo

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavek na nepremično premoženje večje vrednosti se za leti 2013 in 2014 odmeri na podlagi ZUJF (189. člen, 190. člen, drugi in tretji odstavek 192. člena, 193. člen, 195. člen in 196. člen) in ZIPRS1314 (60. člen, 69. člen, 70. člen). ZIPRS1314 je namreč v posebnih določbah uveljavil spremembe pri obdavčitvi nepremičnega premoženja večje vrednosti po ZUJF za leti 2013 in 2014 in sicer glede predmeta obdavčitve, davčnega zavezanca in davčnih stopenj. Za odmero davka za leti 2013 in …

Preberi do konca - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti za odmerni leti 2013 in 2014 – pojasnilo

Uveljavljanje odbitka tujega davka in davčno priznan odhodek

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede davčnega priznavanja odhodkov v zvezi s plačanim davkom na viru (v tujini), ki ga zaradi izkazovanja davčne izgube ne more uveljavljati v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Davčni zavezanec je prejel dohodek od tuje družbe, ki je davčni rezident države, ki ni članica EU, in s katero Republika Slovenija nima sklenjene konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja. Od dohodka, ki ga je prejel davčni zavezance, je bil obračunan in plačan davek na viru. …

Preberi do konca - Uveljavljanje odbitka tujega davka in davčno priznan odhodek
1 5 6 7 8 9 59