Zahteve za računalniške programe za izdajanje računov – vprašanja in odgovori

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago1. Kateri predpisi določajo tehnične zahteve za računalniške programe in elektronske naprave, ki se uporabljajo za izdajanje oziroma hrambo računov pri gotovinskem poslovanju?

Ureditev je predpisana v osmem in devetem odstavku 38. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB4, 32/2012 in 94/2012). Podrobneje so zahteve za računalniške programe in elektronske naprave urejene s Pravilnikom o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za …

Preberi do konca - Zahteve za računalniške programe za izdajanje računov – vprašanja in odgovori

Davčna obravnava začasnega in občasnega dela upokojencev v skladu z ZPDDP

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV dopisu se podaja razumevanje, upoštevaje veljavno zakonodajo, skupne obremenitve z davki in prispevki prejemkov, izplačanih zaradi opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev, in sicer:

»V 27.a členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) je določena obveznost delodajalcev za plačilo 25% dajatve od prejemkov, izplačanih zaradi opravljanja začasnega ali občasnega dela upokojencev.

Ker se to delo opravlja po civilnopravni pogodbi obstaja po določbah Zakona o posebnem davku na …

Preberi do konca - Davčna obravnava začasnega in občasnega dela upokojencev v skladu z ZPDDP

Pojasnilo glede upoštevanja ugodnosti po pogodbi s slovenskim podjetniškim skladom o izdaji garancije in subvencioniranju obrestne mere v povezavi z olajšavo za investiranje

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje po 55.a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) oziroma po 66.a členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) je bilo izpostavljeno vprašanje, ali v primeru družbe oziroma samostojnega podjetnika, ki ima s Slovenskim podjetniškim skladom sklenjeno pogodbo o …

Preberi do konca - Pojasnilo glede upoštevanja ugodnosti po pogodbi s slovenskim podjetniškim skladom o izdaji garancije in subvencioniranju obrestne mere v povezavi z olajšavo za investiranje

Upoštevanje posebne ”študentske” olajšave – Pogoji vpisa do 26. leta starosti

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanjem, kako se upošteva, za priznavanje posebne osebne olajšava dijakom in študentom, pogoj vpisa na študij do dopolnjenega 26. leta starosti in kateri dan se šteje kot dan vpisa na študij, pojasnjujemo:

Pogoj vpisa na študij do dopolnjenega 26. leta starosti se upošteva na letni ravni. To pomeni, da se posebna osebna olajšava prizna osebi, ki se je vpisala na študij v letu, ko je dopolnila starost 26 let, ne glede na to, da je ob

Preberi do konca - Upoštevanje posebne ”študentske” olajšave – Pogoji vpisa do 26. leta starosti

Vračilo zneska davčnega odtegljaja od dividend, ki ga nerezident delno ali v celoti ne more uveljavljati v državi rezidentstva

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV dopisu se prosi za pojasnilo glede izvajanja četrtega odstavka 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12). V nadaljevanju se povzema omenjeno določbo in podaja razumevanje. Četrti odstavek 70. člena ZDDPO-2 določa, da se lahko od davčnega organa delno ali v celoti zahteva vračilo zneska davčnega odtegljaja, ki je bil od dividend in dohodkov, podobnih dividendam, plačan v skladu …

Preberi do konca - Vračilo zneska davčnega odtegljaja od dividend, ki ga nerezident delno ali v celoti ne more uveljavljati v državi rezidentstva

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (uporaba od 22.2.2013)

08.04.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa Davčno upravo RS je bilo naslovljeno vprašanje glede izračunavanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji. Gre za primere zaposlitev in opravljanja dela znotraj povezanih družb multinacionalk, ko ena družba – delodajalec posameznika napoti na delo k drugi povezani družbi. Delodajalec in posameznik se dogovorita, da neto plača ostane enaka, pri čemer stroške morebitne višje obdavčitve v državi napotitve krije delodajalec. Postavilo se je vprašanje, na kakšen način mora posameznik napovedati dohodke …

Preberi do konca - Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (uporaba od 22.2.2013)
1 3 4 5 6 7 59