Določanje davčnega obdobja za obračun DDV pri davčnih zavezancih, ki DDV obračunavajo na podlagi posebne ureditve – od razlike v ceni

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV dopisu sprašujete, ali se v primeru uporabe posebne ureditve, kjer se DDV obračunava od razlike v ceni, za obračunavanje DDV za davčno obdobje koledarskega trimesečja presoja na podlagi podatka o:

  • doseženi davčni osnovi, tj. razliki v ceni, kot je izkazana v obrazcu DDV-O, ali
  • zneskov, zaračunanih kupcem, tj. podatka, ki ni zapisan v obrazcu DDV-O.

V nadaljevanju vam posredujemo odgovor:

Za določitev davčnega obdobja davčnih zavezancev, ki uporabljajo posebno ureditev za obdavčljive preprodajalce, se upošteva višina obdavčljivega prometa,

Preberi do konca - Določanje davčnega obdobja za obračun DDV pri davčnih zavezancih, ki DDV obračunavajo na podlagi posebne ureditve – od razlike v ceni

Računovodski opomnik za 30.01.2012

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

  • Sprememba akontacije DDPO za leto 2012 med davčnim letom
  • Sprememba predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2012 (s.p.-ji) med davčnim letom
  • Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
  • Predložitev obračuna pavšalnega nadomestila DDV
  • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti –
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 30.01.2012

Odbitek DDV od osebnih avtomobilov pri pogodbi o ”subleasingu”

sodisce RSOdločba:    sodba I U 1574/2009
Oddelek:    Javne finance
Datum seje senata:    07.06.2011
Področje:    DAVKI
Institut:    DDV – odbitek vstopnega DDV – subleasing – nakup in prodaja osebnih avtomobilov – posredništvo pri trgovanju z vozili
Zveza:    ZDDV člen 40.

JEDRO:
Iz določbe 1. točke 6. odstavka 40. člena ZDDV izhaja, da davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od osebnih avtomobilov, razen od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti dajanja v najem in zakup in za nadaljnjo prodajo. Tožnik …

Preberi do konca - Odbitek DDV od osebnih avtomobilov pri pogodbi o ”subleasingu”

Stališče v zvezi s pojasnili MF na pobudo GZS za razjasnitev odprtih vprašanj glede omejitev gotovinskega plačevanja

28.01.2012 0

Na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije so bila na sestanku s predstavniki Ministrstva za finance in DURS-a dne 12.1.2012 izpostavljena vprašanja glede omejitev plačevanja z gotovino (izvajanje Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku). Predstavljene so bile različne interpretacije območnih davčnih uprav o tem, kako razumejo omejitev gotovinskega poslovanja, kot

GZS podpira prizadevanja MF za zajezitev sive ekonomije in zato načeloma ne nasprotuje spremembi Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Vendar bi morala biti ta sprememba bolj pretehtana in …

Preberi do konca - Stališče v zvezi s pojasnili MF na pobudo GZS za razjasnitev odprtih vprašanj glede omejitev gotovinskega plačevanja

Izvajanje 59. člena Zakona o davčnem postopku – obveznost plačnika davka

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV členih 57. – 60. Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB4) je določen način izpolnitve davčne obveznosti, kadar je v skladu z 49. členom tega zakona obveznost za izračun davka prenesena na plačnika davka. V 57. členu ZDavP-2 je določen institut davčnega odtegljaja, v 58. členu je določen institut plačnika davka, v 59. členu so določene obveznosti plačnika davka, v 60. členu pa rok za plačilo davčnega odtegljaja.

Davčni odtegljaj pomeni zakonsko …

Preberi do konca - Izvajanje 59. člena Zakona o davčnem postopku – obveznost plačnika davka

Kmalu objavljen razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim

27.01.2012 0

Podjetja lahko za izboljšanje znanj in spretnosti svojih zaposlenih uporabijo tudi javni denar, ki je na voljo v razpisih

Na začetku leta bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavil prvi javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim. V okviru programa bo letos na voljo 3,03 milijona evrov, leta 2013 pa po predvidevanjih še 2,44 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih in/ali …

Preberi do konca - Kmalu objavljen razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim
1 2 3 7