Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – RCR Zagorje ob Savi

informator-racunovodstvo-vitagoPredmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.300.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev,
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.

Pogoji za sodelovanje:
Na se lahko prijavijo samostojni podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so člani Garancijske sheme za pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., , torej
  • so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,
  • ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe po določbah Zakona o gospodarskih družbah,
  • imajo sedež dejavnosti na območju občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.

Razpisnik: Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi
Garancijska shema za Zasavje

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do okvirno 15.12.2011.

Dodatne informacije:
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR, Tel: (03) 566-05-04, (03) 566-05-05, (03) 566-05-06).

Razpisna dokumentacija:

Vir: Uradni list RS, št. 43, z dne 3.6.2011

Sorodni članki:

Komentiraj

Komentiraj