Sodelovanje TIA in SID banke pri spodbujanju tehnološkega razvoja

Javna agencija za RS () in Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (SID banka) sta danes na Gospodarski zbornici Slovenije organizirali informativni dan, na katerem sta v okviru skupnega sodelovanja pri programih spodbujanja tehnološkega razvoja seznanili podjetja, ki pri širitvi svojih dejavnosti vlagajo v RRI, o možnostih premostitvenega financiranja.

V uvodnem nagovoru na informativnem dnevu je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič poudaril pomembnost aktivnosti za pomoč podjetjem v času globalne finančne krize. Prejemniki sredstev javnih razpisov so namreč upravičeni do povračila že nastalih stroškov projekta v obdobju treh do šestih mesecev, kar pomeni, da morajo podjetja vse nastale stroške projekta sama kratkoročno financirati.

SID banka je podjetjem predstavila osnovne značilnosti ponudbe za podporo investicijam v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) v letu 2009, med katere sodi tudi možnost premostitvenega financiranja za tovrstne projekte. Sredstva ne bodo imela značaja državnih pomoči in bodo na voljo pod tržnimi pogoji prek poslovnih bank ali neposredno pri SID banki.

Sredstva, ki jih bo SID banka namenila za podporo investicijam v RRI, bodo dostopna malim, srednje velikim in velikim podjetjem, v višini do 80 odstotkov vrednosti projekta.

  • Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, Kontaktna oseba: Sandra Stermšek, Odnosi z javnostmi, Tel: 01 2308 873, Spletna stran: www.tia.si.
  • SID banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Kontaktna oseba: Mateja Širnik Nejedly, strokovna sodelavka za marketing in odnose z javnostjo, Tel: 01 200 75 49.
  • Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, Kontaktna oseba: mag. Tajda Pelicon, Služba za strateško komuniciranje, Tel: 01 5898 136.

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), 19.12.2008, www.gzs.si

Sorodni članki:

Komentiraj

Komentiraj