Povračilo prispevkov za zaposlitve do konca decembra 2010

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje delodajalca lahko uveljavljate, če zaposlite brezposelne iz ciljnih skupin tega ukrepa do 31. decembra 2010.

Povračilo prispevkov delodajalca na izplačane plače za zaposlitev brezposelnih uveljavljate na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, 48.a člen), ki velja do 31. decembra 2010.

To pomeni, da povračilo prispevkov delodajalca lahko uveljavljate, če zaposlite brezposelne iz ciljnih skupin tega ukrepa do 31. decembra 2010.

S 1. januarjem 2011 bo namreč začel veljati nov Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki bo nadomestil sedanji zakon in ne predvideva več možnosti povračila prispevkov delodajalca v takšni obliki kot doslej.

V skladu s prehodnimi in končnimi določbami ZUTD (192. člen, 2. odstavek, 3. alineja) se določba o pravici do povračila prispevkov delodajalca po ZZZPB (48.a člen) uporablja do izteka roka za oddajo vlog za uveljavljanje povračila, in sicer za vse tiste zaposlitve brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa, ki so bile sklenjene do 31. decembra 2010.

Vloge za povračilo prispevkov lahko oddate najkasneje v 30 dneh po izteku 1 leta zaposlitve oziroma porodniškega dopusta, to pomeni: do 31. januarja 2012, oziroma do 31. marca 2012, če gre za podaljšan porodniški dopust.

Preberite več o povračilu prispevkov delodajalca.

Vir: ZRSZ

Sorodni članki: