Objava prostega delovnega mesta

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeSpremenjeni (ZUTD-A), ki velja od aprila 2013, je odpravil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. Po novem Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) še naprej ostaja obvezna prostega delovnega mesta za vse delodajalce.

Vaše prosto delovno mesto lahko brezplačno objavi Zavod ali pa se odločite za objavo v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v vaših javno dostopnih poslovnih prostorih.

V skladu z ZUTD-A morate prosto delovno mesto obvezno objaviti pri Zavodu za , če ste delodajalec iz javnega sektorja ali gospodarska družba v večinski lasti države.

Če želite, da za javno objavo poskrbi Zavod ali pa da vam posredujemo kandidate za , nam to sporočite.

Uporabite lahko Portal za delodajalce ali obrazec PDM-1 Sporočilo o prostem delovnem mestu, ki ga natisnete in izpolnite v enem izvodu. Za spremembo, ponovitev ali razveljavitev sporočila o prostem delovnem mestu uporabite obrazec PDM-2.

Izpolnjen lahko oddate na vsakem uradu za delo osebno ali pošljete po pošti. Če želite oddati sporočilo o prostem delovnem mestu elektronsko, se morate pred uporabo prijaviti v Portal za delodajalce.

Če želite kandidatov iz evidenc Zavoda, v obrazcu Sporočilo o prostem delovnem mestu označite ustrezne rubrike. Povezali se bomo z vami in se dogovorili za .

V času trajanja objave ni mogoče spreminjati pogojev za zasedbo prostega delovnega mesta. Obstoječo objavo lahko umaknete oz. razveljavite in nato oddate novo Sporočilo o prostem delovnem mestu.

Poglejte si:

Za dodatno razlago zakonskih določil se obrnite na Ministrstvo za delo.

Vir: ZRSZ

Sorodni članki: