Zaprtje povabila Zaposli.me 2011 in delno zaprtje povabila Javna dela 2012

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeZavod RS za zaposlovanje (Zavod) je v petek, 27. 1. 2012, objavil predčasno zaprtje javnega povabila 2011 na vseh območnih službah. Ravno tako se zapira javno povabilo za 2012 na posameznih območnih službah Zavoda.

 1.  Zaposli.me 2011:

  Javno povabilo Zaposli.me 2011, ki je bilo namenjeno tržnim delodajalcem, je bilo predčasno zaprto 27. 1. 2012 na vseh območnih službah Zavoda. Na podlagi predloženih ponudb smo namreč ocenili, da bodo vsa razpoložljiva sredstva razdeljena že z obravnavo in odločanjem o ponudbah, prejetih do 27. 1. 2012.

 2. Javna dela 2012:

  Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012, ki je namenjeno neprofitnim delodajalcem, smo predčasno zaprli:

 • 27. 1. 2012 za Območne službe Koper, Kranj, Murska Sobota in Velenje ter
 • 1. 2. 2012 za Območni službi Trbovlje in Ptuj,
 • 7. 2. 2012 za Območni službi Celje in Ljubljana,
 • 10. 2. 2012 za Območno službo Maribor,
 • 13. 2. 2012 za Območno službo Nova Gorica, saj so razpoložljiva sredstva iz javnega povabila za navedene območne službe že razdeljena.

Če po objavi zaključka javnega povabila zaradi porabe sredstev ponudnik, katerega ponudba je bila sprejeta, odstopi od sklenitve pogodbe, lahko Zavod kot naročnik naknadno sprejme popolno ponudbo tistega ponudnika, ki:

 •  je bila odprta na datum, na katerem je bilo ugotovljeno, da razpoložljiva sredstva javnega povabila ne omogočajo sprejetja vseh prispelih ponudb,
 • je izpolnjevala vse pogoje javnega povabila in je bila po vrstnem redu iz  točke 7.1 javnega povabila prva med ponudbami, ki zaradi pomanjkanja sredstev niso bile izbrane, oziroma prva naslednja, če je zaradi odstopa sproščenih več sredstev, in
 • če zaradi odstopa od pogodbe sproščena sredstva zadostujejo za njeno izbiro.

Vir: ZZZRS

Sorodni članki: