Stališče o izvajanju zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

22.12.2008 0

Na Ministrstvo za gospodarstvo se je več subjektov obrnilo z vprašanjem, kdaj se lahko (v luči uveljavljanja davčnih olajšav) zaposlenim prvič deli dobiček po pravilih Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (Ur. l. RS št. 25/08, v nadaljevanju: ZUDDob) oz. ali bodo gospodarske družbe zaposlenim udeležbo po pogodbi o udeležbi delavcev pri dobičku, ki bi bila sprejeta, potrjena in registrirana v letu 2008, lahko prvič delile leta 2009 (za leto 2008) ali šele 2010 (za leto 2009).

Šesti odstavek …

Preberi do konca - Stališče o izvajanju zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (do 30. 11. 2008)

22.12.2008 0

Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v tretjem odstavku 48. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) in bo v letu 2009 ugotavljal davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora po določbah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS) davčnemu organu predložiti zahtevek do konca novembra 2008.

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov mora zavezanec vložiti na obrazcu pri pristojnem davčnem …

Preberi do konca - Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (do 30. 11. 2008)

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008

22.12.2008 0

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.

JAVNI POZIV
k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008.

Zavezanci, ki so v letu 2008 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja 2009.…

Preberi do konca - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008

Moč

21.12.2008 0

”Biti to, kar si, v svetu, ki se noč in dan trudi, da postaneš nekdo drug, za vsako človeško bitje pomeni bojevati najtežjo bitko, ki se nikoli ne konča.”

E. E. Cummings

TwitterFacebookGoogle+
Preberi do konca - Moč

Splošna pravila za računovodenje

19.12.2008 0

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju podjetniki) morajo v okviru svojega računovodstva oziroma knjigovodstva voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Poslovne knjige so vezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke, s knjiženimi poslovnimi dogodki. Z vsako izmed njih se nenazadnje izkaže pisno trditev, da je poslovni dogodek sploh nastal. Poslovne knjige lahko podjetniki vodijo po sistemu enostavnega ali

Preberi do konca - Splošna pravila za računovodenje

Pogum

19.12.2008 0

”Najpogumnejši so gotovo tisti, ki si najbolj jasno predstavljajo, kaj je pred njimi. Naj bo to slava ali nevarnost, pogumni jima gredo nasproti.”

Tukidides

TwitterFacebookGoogle+
Preberi do konca - Pogum
1 382 383 384 385 386