Pogum

19.12.2008 0

”Najpogumnejši so gotovo tisti, ki si najbolj jasno predstavljajo, kaj je pred njimi. Naj bo to slava ali nevarnost, pogumni jima gredo nasproti.”

Tukidides

TwitterFacebookGoogle+
Preberi do konca - Pogum

Katere so naloge računovodstva?

18.12.2008 0

Računovodstvo so pravzaprav dejavnosti vrednostnega spremljanja in proučevanja pojavov, ki so povezani s poslovanjem posameznega podjetja. Ta pomembna poslovna funkcija zajema računovodsko načrtovanje in analiziranje (predračunavanje, obračunavanje ipd.), računovodsko nadziranje ter knjigovodstvo. V mikro, majhnih in srednjih podjetjih dajejo največji poudarek prav slednjemu, saj je knjigovodstvo po zakonu obvezno, medtem ko so razna načrtovanja in analiziranja stvar ambicij in profesionalnosti posameznega podjetja.

Knjigovodstvo je sistematično in po možnosti ažurno zapisovanje nastalih poslovnih dogodkov v poslovne knjige, iz katerih se …

Preberi do konca - Katere so naloge računovodstva?

Vodja kot mentor

22.11.2008 0

Vodja oblikuje kulturo podjetja. To lahko dela zavedno ali nezavedno. Odločite se za zavestno oblikovanje kulture in jo prenašajte na sodelavce.
Vodje, ki se zavedajo, da so danes podjetja uspešna toliko, kot so uspešni ljudje v njih, se naučijo kreirati prednosti na trgu tako, da se naučijo hitreje reševati probleme od drugih. In seveda bolje od drugih. In kar sami obvladajo, vodje naučijo svoje sodelavce. Tak vodja se zaveda, da je njegov tim uspešen toliko, kot je uspešen najšibkejši …

Preberi do konca - Vodja kot mentor

Dvostavno knjigovodstvo

21.11.2008 0

Podatki se v računovodstvu praviloma urejajo dvojno; to je časovno in vsebinsko. Časovno se jih ureja v dnevniku in sicer po vrstnem redu nastanka, vsebinsko pa v glavni in pomožnih knjigah. Tudi v glavni knjigi se vsak dogodek prikaže na dveh mestih. Dvostavno knjigovodstvo je za večino poslovnih subjektov obvezen sistem vodenja poslovnih knjig, poleg tega je zaradi načina evidentiranja tudi najbolj pregleden. Po sistemu dvostavnega knjigovodstva vodijo poslovne knjige vse gospodarske družbe, zavodi, društva in samostojni podjetniki, razen …

Preberi do konca - Dvostavno knjigovodstvo

Benchmarking

Danes si resne analize uspešnosti prodaje brez benchmarkinga ne moremo več predstavljati. Benchmarking je proces, v katerem ovrednotimo prakse, tehnologijo, vrednost za kupca v primerjavi z drugimi podjetji, ki delujejo na istem področju. Benchmarking se začne z definicijo, kaj je pomembno naši ciljni bazi kupcev. Poleg tega določimo ključne dejavnike uspeha učinkovitosti našega prodajnega osebja. Nato se benchmarkinga lotimo na treh različnih temeljnih področjih uspeha prodaje:

Vrednost naše ponudbe za kupca, v primerjavi s konkurenco, je pogosto ključna za …

Preberi do konca - Benchmarking
1 384 385 386 387 388