Davčna načela

so zahteve, katerim naj ustreza vsak posamezen davek. Davčni sistem mora zagotavljati pravičnost pri odmeri davka in pri porazporeditvi davčnega bremena. To pravičnost odražata načeli vodoravne in navpične izenačenosti zavezancev.

zahteva enako obravnavo vseh zavezancev, ki so v enakem oziroma približno enakem ekonomskem položaju. Sestavlja ga sedem sestavin:

  1. neosebnost,
  2. zanesljivost,
  3. ustaljenost,
  4. nepristranost predpisov,
  5. nepristranost izvajanja predpisov,
  6. nepristranost pri stroških plačevanja davkov,
  7. opredelitev davčnih zavezancev in značilnosti njihovega enakega ekonomskega položaja.

, imenovano tudi načelo vsebinske pravičnosti, zahteva različno obravnavanje zavezancev, ki so v različnem ekonomskem položaju. Sestavljata ga:

  1. podnačelo koristi in
  2. podnačelo ekonomske sposobnosti

Sorodni članki: