Dvojno obdavčenje

(ang. double taxation) je pojav, pri katerem dve davčni oblasti istega davčnega ranga obdavčita za isto časovno obdobje z istim ali podobnim davkom isti davčni subjekt ali objekt, tako da je le-ta bolj obdavčen, kot če bi ga obdavčila le ena oblast.

Sorodna pojma dvojnemu obdavčenju sta večkratno ali ;

  • pomeni obdavčitev istega davčnega zavezanca z različnimi (npr. ko zaposleni plačujejo iz svojih bruto plač različne dajatve),
  • Dodatno obdavčenje pa je obdavčenje istega davčnega zavezanca z istim davkom s strani različnih političnoteritorialnih enot (npr. obdavčenje prometa proizvodov in storitev, ko centralna oblast uvede temeljni prometni davek, lokalne oblasti pa dodatni prometni davek z istimi elementi obdavčitve).

Sorodni članki: