Nova kategorija: Podjetniško pravo

Na blogu smo uvedli novo kategorijo . Pri storitvah računovodskega servisa se namreč srečujemo tudi s pravom in pravnim svetovanjem, kajti poslovanje podjetij temelji tako na gospodarskem, statusnem, delovnem in podjetniškem pravu. Vsaka poslovna odločitev ima po svoje tudi pravne posledice tako za družbo, kot za podjetnika.

V kategoriji podjetniško pravo bomo tako poskušali osvetliti teoretične pojme in podati tudi kakšen praktičen nasvet. V nadaljevanju pa si poglejmo nekaj dejstev o pojmu podjetniškega prava.

Podjetniško pravo

Podjetniško pravo je novejša pravna disciplina, ki se začenja oblikovati sredi tega stoletja z namenom, da proučuje fenomen podjetja kot družbene asociacije ljudi, ki združujejo v podjetju svoja sredstva ali svoje delo v procesu medsebojnega sodelovanja.

Podjetniško pravo se ukvarja predvsem s problemom definiranja pojma podjetja, na katerega se sklicujejo številni predpisi. Proučuje predvsem notranje pravo podjetja in njegovo zunanje delovanje, pri čemer je poudarek na notranjih pravnih razmerjih, ki jih ustvarja združevanje kapitala in združevanje delavcev. Težišče podjetniškega prava je torej na statusnem pravu, notranjem koncernskem pravu, delovnem pravu in pravu participacije delavcev.

Podjetniško pravo se ukvarja tudi s podjetniškimi cilji. Pri tem je pomembno zlati, da delovanje izključno zaradi dobička ni edini cilj podjetja. Razen ustvarjanja dobička skuša doseči tudi cilje, kot so obstoj podjetja in njegovo vzdrževanje, njegov razvoj, zadovoljevanje materialnih in drugih potreb delavcev, lastnikov in okolja. Dobiček ni izključna značilnost podjetij. Podjetniško pravo zlasti opozarja na potrebo, da se usmerja pri svojem poslovanju na optimizacijo storitev in minimiziranje stroškov.

Sorodni članki: