Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so predhodno potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.

Strateški cilj javnega razpisa je zagotoviti sofinanciranje za tržno orientirane in eksperimentalni razvoj s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (v nadaljevanju: MSP, ki se ukvarjajo z RR).

Predmet sofinanciranja so mednarodni, tržno usmerjeni , ki se izvajajo v obliki raziskav in eksperimentalnega razvoja, pokrivajo katerokoli tehnološko področje programa EUREKA, imajo civilen namen, rezultat morajo biti razviti novi proizvodi, postopki ali storitve.

Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme« (mednarodni razpis), ki je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 34 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

Upravičeni bodo le v nadaljevanju navedeni , če bodo neposredno povezani z izvedbo projekta, če bodo nastali in bili plačani v obdobju upravičenih stroškov:

  • stroški osebja (personnel costs);
  • stroški potovanj (travel);
  • stroški materiala (materials);
  • drugi stroški (other);
  • stroški svetovanja in drugih storitev tj. pogodbenih raziskav (subcontracting);
  • režijski stroški (overheads).

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za nacionalno Eurostars je v letu 2016 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2017 600.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 18. februar 2016 do 20. ure (CET). Rok za oddajo vlog na nacionalni je 14 dni od prejema elektronskega obvestila s strani EUREKA Sekretariata, da je bil projekt pozitivno ocenjen.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo na ministrstvu, na elektronskem naslovu: eureka-eurostars.mgrt@gov.si.

Več informacij o projektu Eurostars in posebej o mednarodnem delu razpisa je dostopnih na spletnem naslovu: http://www.eurostars-eureka.eu/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 29. 1. 2016, Stran: 146

Sorodni članki: