Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v , razvoj in (RRI).

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa bodo tako raziskovalne aktivnosti, ki jih bodo izvajale raziskovalne organizacije preko svojih raziskovalcev, tako na raziskovalni organi­zaciji kot tudi na sedežu sodelujočega gospodarskega subjekta na prednostnih področjih, ki jih identificira S4. Slovenija ima dolgoročni potencial za uspešen prodor na globalne trge in za uspešnejšo in celovitejšo vključitev v globalne verige vrednosti na naslednjih prednostnih področjih S4, v okviru katerih se izvajajo raziskovalne aktivnosti v okviru tega javnega razpisa:

  1. Pametna mesta in skupnosti
  2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  4. Trajnostna pridelava hrane
  5. Tovarne prihodnosti
  6. Zdravje – medicina
  7. Mobilnost
  8. Razvoj materialov kot končnih produktov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je do 10.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za , znanost in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je 7. 12. 2016, do 12. ure.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu ministrstva.

Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po e-pošti: .mizs@gov.si. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh. Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji. Kontaktna oseba za javni razpis je Sabina Resnik.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 62, Datum: 30. 9. 2016, Stran: 2095

Sorodni članki: