Objavljen prvi razpis iz strategije pametne specializacije

Ministrstvi za izobraževanje, znanost in šport ter gospodarstvo sta 29. januarja 2016 v Uradnem listu RS objavili prvi skupni javni razpis za raziskave, razvoj in inovacije

Ministrstvi za , in šport ter gospodarstvo sta 29. januarja 2016 v Uradnem listu RS objavili prvi skupni za , in v okviru strategije pametne specializacije v skupni vrednosti 67 milijonov evrov. Razpis združuje podporo vse od industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja do trga.

Cilj razpisa je povezati znanost, raziskovanje in gospodarstvo, namenjen pa je spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih programov oz. projektov konzorcijev oz. podjetij za razvoj novih produktov, storitev, procesov in novih tehnologij na prednostnih področjih.

Strategija je namenjena krepitvi konkurenčnosti gospodarstva, inovacijske sposobnosti in diverzifikacijo obstoječe industrije ter rast novih in hitro rastočih industrij oz. podjetij, ki jo je Evropska komisija potrdila 3. novembra lani.

Usmerjena je v trajnostne in storitve za zdravo življenje, ki naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih.

Ključni cilji so dvig dodane vrednosti na zaposlenega, izvoz visokotehnološko intenzivnih proizvodov ter storitev z visokim deležem znanja ter dvig podjetniške aktivnosti. Cilji so razdelani za vsako od devetih prioritet, kjer so tudi jasno opredeljena fokusna področja in tehnologije, kjer ima Slovenija konkurenčne prednost.

Tem ciljem sledi tudi danes objavljen razpis, ki je razdeljen v dva sklopa, in sicer spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov v skupni vrednosti 55 milijonov evrov (evropski del predstavlja 44 milijonov evrov) in za raziskovalno-razvojne projekte v skupni vrednosti 12 milijonov evrov ( predstavljajo 9,6 milijona evrov).

Vlada je strategijo pametne specializacije potrdila 20. septembra lani, novembra je nato sledila še zelena luč s strani Evropske komisije. Strategija pametne specializacije je namreč ena ključnih podlag za črpanje evropskih sredstev iz nove finančne perspektive.

Strategija daje smernice za izboljšanje konkurenčnosti Slovenije na svetovnih trgih, skupni imenovalec prednostnih področij pa so trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje. V obdobju 2016-2018 bo po načrtih izvedenih za 656 milijonov evrov razvojnih naložb letno.

Vir: STA, 29. 1. 2016, http://www.sta.si/

Sorodni članki: