Opredelitev povezanosti oseb po 13. členu ZDDPO-1 in obresti med povezanimi osebami

V nadaljevanju dajemo pojasnilo o opredelitvi povezanih oseb po 13. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 17/05 – UPB1 in 108/05), ki je usklajeno z Ministrstvom za finance in s pojasnilom DURS v zvezi z vpisovanjem obresti v Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje (v nadaljevanju: Obračun).

Po prvem odstavku 13. člena ZDDPO-1 se pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za posle med zavezancema rezidentoma, ki sta povezani osebi, davčna …

Preberi do konca - Opredelitev povezanosti oseb po 13. členu ZDDPO-1 in obresti med povezanimi osebami

Opredelitev vstopnin za namen določanja kraja opravljanja storitev po ZDDV-1

Prejeli smo vprašanje glede kriterijev razmejevanja in ločevanja storitev s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev, ki se štejejo ali ne štejejo za storitve v zvezi z vstopninami. Davčni zavezanec prosi za predstavitev kriterijev ločevanja na dveh primerih:

  • primer seminarja, na katerega se udeleženci na podlagi prejetega vabila prijavijo vnaprej,
  • primer seminarja, na katerega se udeleženci prijavijo ob prihodu na seminar s plačilom vstopnine.

V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo:

Kraj opravljanja storitev v zvezi z

Preberi do konca - Opredelitev vstopnin za namen določanja kraja opravljanja storitev po ZDDV-1

Obravnava čebelarske dejavnosti – za odmero 2010

Registracija čebelarske dejavnosti

Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) se čebelarstvo (pridelava medu in čebeljega voska) uvršča pod rejo drugih živali z oznako A 01.490 in se šteje za kmetijsko dejavnost. Za čebelarstvo kot kmetijsko dejavnost pa se šteje tudi prodaja čebeljih družin, rojev, matic in prodaja drugih primarnih čebeljih pridelkov (npr. satja, matičnega mlečka, cvetnega prahu, surovega propolisa, čebeljega strupa).

Glede na to, da je čebelarstvo kmetijska dejavnost, zanj v skladu z drugim odstavkom 9. člena Zakona o …

Preberi do konca - Obravnava čebelarske dejavnosti – za odmero 2010

Izjema od obveznosti izdajanja računov za kmete

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) v drugem odstavku 94. člena določa, da je obračunavanja DDV oproščena dobava blaga in storitev v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini, če se zanjo dohodek ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in, če katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 7.500 evrov.

V …

Preberi do konca - Izjema od obveznosti izdajanja računov za kmete

Poslovanje z ”missing trader” podjetji in zavrnitev pravice do odbitka DDV – goljufive transakcije

sodisce RSOdločba: sodba I U 341/2010
Oddelek: Javne finance
Datum seje senata: 26.10.2010
Področje: DAVKI
Institut: DDV – odbitek vstopnega DDV – neplačujoči gospodarski subjekt – navidezni pravi posel
Zveza: ZDDV člen 40, 40/1. ZDDV-1 člen 62.

JEDRO:
V obravnavanem primeru gre za t.i. neplačujoči gospodarski subjekt, kot jih opredeljuje navedena Uredba v 2. členu. Iz vseh ugotovitev prvostopnega organa nedvomno izhaja, da gre za navidezne posle oz. da niso bile v resnici za tožnika opravljene zaračunane dobave in storitve. …

Preberi do konca - Poslovanje z ”missing trader” podjetji in zavrnitev pravice do odbitka DDV – goljufive transakcije

Prodaja motornih vozil kot preprodajalec ali kot komisionar – davek na promet motornih vozil

sodisce RSOdločba: sodba I U 1835/2009
Oddelek:    Javne finance
Datum seje senata: 20.10.2010
Področje: DAVKI
Institut: DDV – davek na promet motornih vozil – komisijska prodaja
Zveza: ZDMV člen 3, 3/2, 4. ZDDV člen 21, 21/7, 49. ZDavP-2 člen 128, 128/1.

JEDRO:
V konkretnem primeru je sporno, ali je tožečo stranko mogoče obravnavati kot kupovalko in s tem kot davčno zavezanko po tretjem odstavku 4. člena ZDMV za rabljena vozila, za katera je sklepala t.i. komisijske pogodbe, in sicer …

Preberi do konca - Prodaja motornih vozil kot preprodajalec ali kot komisionar – davek na promet motornih vozil
1 2 3 8