Subvencije za samozaposlitev

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeV okviru programa samozaposlovanja lahko pridobite subvencijo za , če ste že opravili priprave na in se boste najkasneje v 90-ih dneh po zaključenih pripravah tudi samozaposlili.

Subvencija za samozaposlitev


Kaj vam omogoča program?

Pridobitev za samozaposlitev v višini 4.500 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomagajo začeti vašo samostojno dejavnost in uresničiti vašo poslovno idejo.

Subvencijo lahko pridobite po zaključenih pripravah na samozaposlitev. Torej potem, ko pridobite strokovno presojo zunanjega podjetniškega svetovalca in opravite brezplačno usposabljanje (delavnico) za samozaposlitev.

Samozaposliti se morate najkasneje v 90-ih dneh po zaključku usposabljanja.

Preberite več o pripravah na samozaposlitev.

Poglejte si obvestilo o ponovnem vključevanju v program.

Kdo lahko pridobi subvencijo?

Subvencijo za samozaposlitev lahko pridobite:

 • če ste prijavljeni med brezposelnimi ali
 • če ste prijavljeni kot iskalec zaposlitve, katerega je ogrožena.

Pri tem pa imate poslovno idejo, izkažete željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.

Kaj še morate izpolnjevati za pridobite subvencije?

Za pridobitev subvencije morate ustrezati tudi naslednjim pogojem:

 • da ste zaključili priprave na samozaposlitev (torej pridobili strokovno presojo zunanjega podjetniškega svetovalca in opravili usposabljanje za samozaposlitev);
 • da v zadnjih 12 mesecih niste bili samozaposleni;
 • da v zadnjih 5 letih od nas niste prejeli finančne pomoči za samozaposlitev;
 • da se samozaposlite v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni čas, to je 40 ur na teden (oziroma za krajši delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti);
 • da prijavite samozaposlitev s sedežem na območju Republike Slovenije.

Do subvencije niste upravičeni, če se samozaposlite na področju kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva.

Kaj pomeni samozaposlitev v zadnjih 12 mesecih?

Subvencije ne morete pridobiti, če ste v obdobju zadnjih 12 mesecev pred podpisom zaposlitvenega načrta za priprave na samozaposlitev že bili:

 • samostojni podjetnik posameznik (s.p.),
 • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost,
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je družbenik v družbi z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je komplementar v komanditni družbi (k.d.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je edini ali večinski družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je ustanovitelj zavoda,
 • večinski družbenik v gospodarski družbi, z lastniškim deležem 50 % ali več.

NE POZABITE:

Če prejmete subvencijo za samozaposlitev, morate po novem ohraniti samozaposlitev najmanj dve leti.

Za katere oblike samozaposlitve velja subvencija?

Subvencijo vam lahko dodelimo za naslednje oblike samozaposlitve v novoustanovljenem poslovnem subjektu:

 • zaposlitev kot direktor in lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi ali zavodu (zavarovalna podlaga 040),
 • pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005) ali
 • pridobitev statusa osebe, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost – na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga 019).

Na primer: dejavnosti s področja umetnosti, kulture in medijev, zasebnega zdravstva, farmacije in socialne varnosti, zasebna veterinarska dejavnost, odvetniške in notarske dejavnosti, dejavnosti s področja duhovništva in verske službe in druge dovoljene dejavnosti.

POMEMBNO:

Poslovni subjekt morate registrirati po podpisu zaposlitvenega načrta za pridobitev subvencije za samozaposlitev.

Poslovni subjekt lahko registrirate in se v njem samozaposlite že naslednji dan po podpisu zaposlitvenega načrta za pridobitev subvencije za samozaposlitev.

Kako pridobite subvencijo?

 1. Najprej se morate oglasiti pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni. Svojo vključitev v program lahko tudi pisno predlagate.
 2. Če ugotovimo, da je vaša vključitev v program samozaposlovanja smiselna, se morate najprej udeležiti priprav na samozaposlitev. To pomeni, da podpišete:
  • prvi zaposlitveni načrt za priprave na samozaposlitev in
  • pogodbo o vključitvi v svetovalni intervju za presojo vaše poslovne ideje v okviru priprav na samozaposlitev.
 3. Svetovalni intervju oziroma presojo vaše poslovne ideje opravi zunanji podjetniški svetovalec in vam o tem izda poročilo.
 4. Če je iz poročila razvidno, da je vašo samozaposlitev lahko uspešna in da je smiselna vaša vključitev v usposabljanje za , podpišete:
  • drugi zaposlitveni načrt za priprave na samozaposlitev in
  • pogodbo o vključitvi v usposabljanje (delavnico) v okviru priprav na samozaposlitev.
 5. Po zaključenih pripravah na samozaposlitev, torej po zaključenem usposabljanju za samozaposlitev, pri svojem svetovalcu zaposlitve podpišete zaposlitveni načrt za pridobitev subvencije.
 6. Ob podpisu zaposlitvenega načrta prejmete tudi vlogo za pridobitev subvencije. Vlogo izpolnite, podpišete in nam jo predložite najkasneje v 30-ih dneh od datuma samozaposlitve.
 7. Samozaposlite se lahko naslednji dan po podpisu zaposlitvenega načrta za pridobitev subvencije (in ne že na dan podpisa zaposlitvenega načrta ali pred tem).
  Samozaposliti se morate najkasneje v 90-ih dneh od zaključka usposabljanja (delavnice) za samozaposlitev. Iz evidence brezposelnih se odjavite najkasneje v 8-ih dneh od datuma samozaposlitve.
 8. Na podlagi odobrene vloge z vami podpišemo pogodbo o dodelitvi subvencije. V skladu s pogodbo nam predložite zahtevek za izplačilo subvencije.
 9. V 30-ih dneh po izteku subvencionirane samozaposlitve nam morate predložiti končno poročilo. Predložite ga na predpisanem obrazcu, ki ga prejmete ob podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije (oziroma lahko obrazec naknadno pridobite pri svetovalcu za samozaposlitev na območni službi, s katero ste podpisali pogodbo).

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni.

Vir: ZRSZ

Sorodni članki: