Zaposli.me – pogoji in razpisna dokumentacija

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeNamen povabila: Namen javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju težje zaposljivih brezposelnih oseb na način, ki bo brezposelnim osebam iz ciljne skupine omogočil ponovno integracijo v delovno okolje, zmanjševal njihovo socialno izključenost in revščino ter izboljševal njihove zaposlitvene možnosti. Dodana vrednost programa je prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti ciljne skupine kot tudi zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »« lahko odda delodajalec, registriran kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično številko, ki je tržni delodajalec in bo s pomočjo zaposlil težje zaposljivo(e) brezposelno(e) osebo(e), za določen čas najmanj dvanajst (12) mesecev za polni delovni čas 40 ur tedensko oz. za krajši delovni čas (za zaposlitev invalida) v skladu z odločbo o invalidnosti.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost povabila: Za program »Zaposli.me« je namenjenih skupaj 13.000.000,00 EUR sredstev.

Razpisnik
: Zavod Republike Slovenije za

Rok: Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 29. 2. 2012. Zaprtje javnega povabila bo objavljeno na spletni strani Zavoda.

Dodatne informacije:
Kontaktna oseba, pri kateri lahko delodajalci dobijo dodatne informacije je Sabina Špehar. Morebitna vprašanja se naslovijo pisno na elektronski naslov: sabina.spehar@ess.gov.si. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Zavoda najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja. Pristojni uslužbenci za dodatne informacije in pojasnila so tudi strokovni delavci na Območnih službah Zavoda, pristojni za program »Zaposli.me«.

Razpisna dokumentacija:
Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce). Mogoče jo je dvigniti tudi osebno v vložišču Območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15. ure, v petek od 8. ure do 13. ure ter v sredo tudi od 14. ure do 16. ure).

Vir: www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=340

Sorodni članki: