Novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb

Na področju davka od dohodkov pravnih oseb () je pri obračunu za leto 2014 nekaj novosti, ki se skoraj vse nanašajo na obresti in posojila v delu tako imenovane tanke kapitalizacije.

Pravilo, da se upošteva razmerje kapital in posojilo se za leto 2014 uporablja tudi za sestrske družbe in ne več samo za neposredne lastnike. Spremenjeno je tudi kaj se všteva v kapital, saj se po novem všteva tudi izguba, razen rezultata tekočega leta. Kadar daje na primer posojilo lastnik ni v prvi vrsti pomembna priznana obrestna mera (POM), temveč razmerje kapital in posojilo. Če je razmerje preseženo se obresti ne priznajo ne glede na velikost obrestne mere.

Kdor bi želel v sistem normiranih odhodkov (po novem 80%) se to lahko označi v oddanem obračunu DDPO za leto 2014. To pomeni, da se do konca marca letos lahko odločite ali bi želeli za leto 2015 (in dalje še vsaj dve leti) ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Vir: SAOP

Sorodni članki: