Obdavčitev uvoza blaga v Italijo in prenosa v Slovenijo z DDV

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Davčni zavezanec navaja, da je začel uvažati blago za svojo proizvodnjo iz Kitajske. Carinski postopek v zvezi z uvozom blaga je do sedaj izvajal v Kopru ali v Ljubljani, vendar bi v prihodnje te postopke (vključno s plačilom carine in drugih davščin) rad izvajal v Italiji. Na davčni urad je zato posredoval vlogo za izdajo dovoljenja iz sedmega odstavka 77. člena Zakona o davku na dodano vrednost. Davčni zavezanec še pojasnjuje, da se blago dejansko uvozi in sprosti v prost promet na podlagi carinskega postopka 42 v Italiji, nato pa prepelje v Slovenijo.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Prenos blaga iz države članice EU, v katero je bilo predhodno uvoženo v skladu s carinskim postopkom 42, v Slovenijo, se obravnava kot pridobitev blaga znotraj Skupnosti.

V konkretnem primeru ne gre za primer iz sedmega odstavka 77. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 10/10), v skladu s katerim lahko davčni organ izda davčnemu zavezancu dovoljenje, da plača DDV od uvoza za blago, ki se nahaja v Sloveniji, in za katero je carinska deklaracija vložena v drugi državi članici. Davčni organ zato v navedenem primeru ne bo izdal dovoljenja.

V opisanem primeru se upoštevajo določbe DDV zakonodaje, ki urejajo obdavčitev pridobitev blaga znotraj Skupnosti, ker je z izpeljavo carinskega postopka 42 v Italiji in s prenosom blaga v Slovenijo, opravljen oproščen blaga v Italiji in posledično obdavčena pridobitev blaga znotraj Skupnosti v Sloveniji.

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 3. člena ZDDV-1 so predmet DDV v Sloveniji tudi pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki jih na ozemlju Slovenije za plačilo opravi davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je prodajalec davčni zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec in ga ne zajema ureditev iz tretjega, četrtega ali osmega odstavka 20. člena tega zakona.

V skladu z 12. členom ZDDV-1 se za pridobitev blaga znotraj Skupnosti, opravljeno za plačilo, šteje tudi uporaba blaga, ki ga davčni zavezanec za namene svojega podjetja ali druga oseba za njegov račun odpošlje ali odpelje v Slovenijo iz druge države članice, na ozemlju katere je bilo blago izdelano, črpano, predelano, kupljeno, pridobljeno, ali kamor ga je davčni zavezanec uvozil v okviru opravljanja dejavnosti.

Pridobitev blaga iz druge države članice EU, v katero je bilo blago predhodno uvoženo in sproščeno v prost promet v skladu s carinskim postopkom 42, se vpisuje v obrazec DDV-O na naslednji način:

  1. davčna osnova (vrednost blaga) v polje 32 ali v polje 33 (če gre za oproščeno pridobitev blaga znotraj Skupnosti),
  2. obračunan DDV v polje 23 ali 24,
  3. odbitek DDV v polje 41 ali 42.

Več pojasnil o carinskem postopku 42 in obdavčitvijo z DDV je objavljenih na spletnih straneh DURS-a: http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/uvoz_blaga/.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-181/2010-2, 12. 5. 2010

Sorodni članki: