DDV pri uvozu

Davek na dodano vrednost se obračunava in plačuje od uvoza blaga v Skupnost, in sicer po stopnji 20%  (od 1. 7. 2013 stopnja 22 %) ali znižani stopnji 8,5% (od 1. 7. 2013 stopnja 9,5 %).

blaga po Zakonu o pomeni:

  • vsak vnos blaga v Skupnost, ki v skladu s carinskimi predpisi nima statusa blaga Skupnosti ali blaga, ki je uvoženo iz tretje države, pa znotraj Skupnosti ni sproščeno v prost promet v skladu s carinskimi prepisi;
  • vsak vnos drugega blaga, kot je blago iz prejšnje alinee, v Skupnost s tretjega ozemlja.

pri uvozu blaga je carinska vrednost, določena z veljavnimi carinskimi predpisi Skupnosti.

V davčno osnovo pri uvozu se vključuje, če že niso vključeni:

  • davke, trošarine, prelevmane in druge dajatve, ki se plačajo izven države članice uvoza in tiste, ki se plačajo zaradi uvoza, razen DDV;
  • dodatne stroške, kot so provizije, stroški pakiranja, prevoza in zavarovanja, ki nastanejo do prvega namembnega kraja na ozemlju države članice uvoza.

Vir: CURS

Sorodni članki: