Obračun prispevkov za družbenike po 040 za januar 2012

za socialno varnost za družbenike po šifri za mesec januar 2012.

Prispevki za socialno varnost 040 družbenikov

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 207,56 114,65 3,40 325,61
60 % PP 241,35 133,31 3,96 378,62
90 % PP 362,01 199,96 5,95 567,92
120 % PP 482,68 266,62 7,93 757,23
150 % PP 603,35 333,26 9,92 946,53
180 % PP 724,01 399,92 11,88 1.135,81
210 % PP 844,69 466,58 13,88 1.325,15
240 % PP 965,36 533,22 15,85 1.514,43
Povprečna plača predzadnjega meseca – november 2011 1.651,88 €
Za mesec obračuna prispevkov veljavni znesek najnižje pok. osnove
763,06 €

Pojasnila k obračunu prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače (040 ):


V skladu z drugo alineo prvega odstavka 207. člena ZPIZ-1 je osnova za plačilo prispevkov za samozaposlene zavarovalna osnova.
Način določanja zavarovalne osnove je predpisan z 209. členom ZPIZ-1.  Osnova iz druge alinee prvega odstavka 207. člena se določa na naslednji način:

  • doseženi dobiček zavarovanca, v katerega se vštevajo samo dohodki prejeti za delo družbenika-poslovodje, ne pa tudi drugi z dohodnino obdavčeni dohodki (dohodki iz drugega pogodbenega dela, iz dejavnosti, iz premoženja, iz kapitala – obresti, dividende, kapitalski dobički, drugi dohodki),
  • od zavarovalne osnove obračunani prispevki se ne prištejejo k dobičku.

Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnje odločbe o odmeri dohodnine in glede na na podatke o povprečni plači (PP) oziroma minimalni plači (MP) za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri dohodnine.
Kot PP oz. MP plača iz 209. člena ZPIZ-1 se šteje zadnji objavljeni podatek Statističnega urada Republike Slovenije (op. tretji odstavek 8. člena Pravilnika o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 49/06, 38/07) določa, da se za PP šteje PP v Republiki Sloveniji, ki je objavljena v Uradnem listu RS, oz. za MP šteje vsota MP, ki so določene za posamezni mesec leta z objavo v Uradnem listu RS).  Na podlagi prvega odstavka 9. člena Pravilnika o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove, se uvrstitev v zavarovalno osnovo določi na podlagi zadnje prejete odločbe o odmeri dohodnine za mesec po mesecu, v katerem je bila odločba o odmeri dohodnine vročena.

Pripravil: Računovodstvo Vitago

Sorodni članki: