Opredelitev vstopnin za namen določanja kraja opravljanja storitev po ZDDV-1

Prejeli smo vprašanje glede kriterijev razmejevanja in ločevanja storitev s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev, ki se štejejo ali ne štejejo za storitve v zvezi z vstopninami. Davčni zavezanec prosi za predstavitev kriterijev ločevanja na dveh primerih:

  • primer seminarja, na katerega se udeleženci na podlagi prejetega vabila prijavijo vnaprej,
  • primer seminarja, na katerega se udeleženci prijavijo ob prihodu na seminar s plačilom .

V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo:

Kraj opravljanja storitev v zvezi z vstopninami za kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne ali podobne , kot so sejmi in razstave, vključno s pomožnimi storitvami, povezanimi z vstopninami, ki se opravijo davčnemu zavezancu, je na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o davku na dodano vrednost – (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) kraj, kjer te prireditve dejansko potekajo.

Navedena določba predstavlja posebno pravilo in se uporablja le za storitve, ki so povezane z vstopninami, medtem ko se za ostale storitve s področja kulture, umetnosti…, opravljene davčnemu zavezancu, uporablja splošna določba iz 1. odstavka 25. člena ZDDV-1.

Storitve v zvezi z dostopom do prireditev
s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, razvedrila ali podobnih prireditev iz prvega odstavka 29. člena ZDDV-1 zajemajo opravljanje storitev, katerih bistvena značilnost je odobritev pravice dostopa do prireditev na podlagi vstopnice ali plačila, vključno s plačilom v obliki abonmaja ali letne kotizacije.

Zajeti so predvsem naslednji primeri odobritve:
(a) pravice dostopa na predstave, gledališke igre, cirkuške predstave, sejme, v zabaviščne parke, na koncerte, razstave in druge podobne kulturne prireditve;
(b) pravice dostopa na športne prireditve, kot so tekme ali tekmovanja;
(c) pravice dostopa na izobraževalne in znanstvene prireditve, kot so konference in seminarji.

Med te storitve se ne vštevajo uporabe objektov, kot so telovadnice ali drugi objekti, na podlagi plačila kotizacije.

Pomožne dejavnosti iz prvega odstavka 29. člena ZDDV-1 vključujejo storitve, neposredno povezane z dostopom do prireditev s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, razvedrila ali podobnih prireditev, ki se proti ločenemu plačilu nudijo osebi, udeleženi na prireditvi. Te pomožne storitve zajemajo predvsem uporabo garderob ali sanitarnih prostorov, ne vključujejo pa samih posredniških storitev, povezanih s prodajo vstopnic.

Kot je že navedeno, določba prvega odstavka 29. člena ZDDV-1 zajema opravljanje storitev, katerih bistvena značilnost je odobritev pravice dostopa do prireditev na podlagi vstopnice ali plačila, vključno s plačilom v obliki abonmaja ali letne kotizacije. Kriterij za ločevanje storitev je torej pridobitev (ali ne) odobritve pravice dostopa do prireditev na podlagi vstopnice ali plačila.

Tako se obe storitvi, ki jih navaja davčni zavezanec, tako seminar, na katerega se udeleženci prijavijo na podlagi prejetega vabila vnaprej in seminar, na katerega se udeleženci prijavijo ob prihodu na seminar s plačilom vstopnine, uvrščata med storitve v zvezi z vstopninami iz prvega odstavka 29. člena ZDDV-1.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-2796/2011, 12. 4. 2011

Sorodni članki: