Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2011 dalje

informator-racunovodstvo-vitagoV Uradnem listu RS, št. 17/ z dne 11. 3. je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. dalje določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1. Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz spodnje tabele:


Vrsta pavšalnega prispevka 4.2010 do 31.3.2011 Znesek od 1.4.2011 dalje
– za zavarovance iz druge, tretje in pete alinee
prvega odstavka 26. člena ZPIZ-1 (osebe, ki
opravljajo praktično delo, poklicno rehabilitacijo,
usposabljanje. itd.)
6,07 EUR 6,31 EUR
– za zavarovance iz prve in šeste alinee prvega
odstavka 26. člena ZPIZ-1 (dijaki, študenti na
obvezni in prostovoljni delovni praksi, delu po
študentski napotnici)
9,09 EUR 9,44 EUR
– za zavarovance sedme alinee prvega
odstavka 26. člena ZPIZ-1 (osebe na prestajanju
kazenskih sankcij)
12,12 EUR 12,59 EUR
– za zavarovance iz četrte alinee 26. člena
ter iz prvega in tretjega odstavka 27. člena ZPIZ-1
(izvzeti iz zavarovanja po prvem odstavku in
drugi alinei drugega odstavka 18. člena ZPIZ-1,
zavezanci, ki opravljajo dejavnost,
kot postranski poklic)
30,33 EUR 31,51 EUR
– za zavarovance iz 28. člena ZPIZ-1
(osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti)
3,03 EUR 3,15 EUR
– za sobodajalce, ki so v skladu s predpisi o
gostinstvu vpisani v Poslovni register
Slovenije kot sobodajalci fizične osebe
Letni znesek:
151,63 EUR
Mesečni znesek:
12,64 EUR
Letni znesek:
157,54 EUR
Mesečni znesek:
13,13 EUR

Zavezanci, ki navedene pavšalne prispevke plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec, le-te po novih zneskih prvič plačajo za april 2011, in sicer do 15. 5. 2011.

Navedene pavšalne prispevke, katere zavezanci plačujejo na dan izplačila prejemka, pa je treba v novi višini plačevati pri izplačilih od 1. 4. 2011 dalje.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4250-1728/2011, 14. 3. 2011

Sorodni članki: