Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2010/2011

Predmet razpisa: Predmet razpisa je neposredno , ki jih bodo izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2010/2011 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih ne glede na to, kdaj je bila pogodba o štipendiranju za trenutno izobraževalno raven izobraževanja sklenjena.

Pogoji za sodelovanje: Štipenditor mora biti pravna oseba zasebnega prava, fizična oseba ali je štipenditor v javnem sektorju, s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi, razen organov državne uprave in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Vrednost razpisa je 3.000.000,00 EUR.

Razpisnik:
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok
: Rok za prijavo je do porabe sredstev, vendar najdlje do 31.3.2011.

Dodatne informacije:
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Kontaktni osebi: Bogdana Fink in Ksenija Yoder Batič, Tel: (01) 434-10-80, E-mail: info@sklad-kadri.si, Spletna stran: www.sklad-kadri.si. Poslovni čas sklada je vsak delovni dan, od 9. do 15. ure, ob sredah do 16. ure in ob petkih do 14. ure. Uradne ure pa so vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je od objave javnega razpisa na voljo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si, v razdelku »aktualni razpisi«, možno pa jo je osebno prevzeti v vložišču sklada vsak delavnik v poslovnem času.

Več: www.sklad-kadri.si

Sorodni članki: