Javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja v letu 2011

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore kmetijskim gospodarstvom, ki so na območjih z degradiranim okoljem in opravljajo na njih svojo dejavnost ter imajo zaradi takega okolja znižan dohodek. Kmetijsko gospodarstvo mora biti na degradiranih območjih, ki ga je določila Vlada Republike Slovenije z Odlokom o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07).

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v 2. točki 2. člena Uredbe 1535/07/ES.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša do 20.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti: aktrp@gov.si.

Vloga za dodelitev podpore po tem javnem razpisu se vlaga v pisni obliki na obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si in MKGP: www.mkgp.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 86, Datum: 28.10.2011, Stran: 2493

Sorodni članki: