Izjava na izstavljenem računu nezavezanca za DDV

Kot odgovor na vprašanje, kakšno izjavo mora samostojni podjetnik napisati na izdanem računu, v primeru da ni zavezanec za , podajamo naslednjo informacijo;

Na izdanem računu za prodani izdelek ali opravljeno storitev, mora nezavezanec za DDV dopisati naslednjo izjavo: DDV ni obračunan po prvem odstavku 94. člena ZDDV-1.

Sorodni članki: