Metode za porajanje novih zamisli

V prejšnjem postu smo govorili o virih za nove ideje, danes pa poglejmo, kakšne poznamo. Kljub širokemu spektru razpoložljivih virov je lahko nova ideja, ki naj služi kot podlaga za nov posel, vendarle velik problem. Podjetnik ima na voljo nekaj metod, ki so mu lahko v pomoč pri porajanju novih zamisli. Sem spadajo , (ang. brainstorming) in .

Osredotočene skupine

Osredotočene skupine se uporabljajo za številne namene že od leta 1950. Namesto da postavlja vprašanja in čaka na odgovore sodelujočih, moderator pelje skupino skozi odprto globinsko razpravo; v primeru novega proizvodnega področja moderator osredotoča razpravo skupine na usmerjevalen ali neusmerjevalen način. Pripombe drugih sodelujočih spodbujajo skupino 8 do 14 članov h kreativni konceptualizaciji in razvoju nove proizvodne ideje, ki bo zadovoljula potrebe trga.
Poleg porajanja novih idej je žariščna skupina odlična metoda tudi za začetno selekcijo idej in konceptov. Z uporabo enega izmed nekaj razpoložljivih postopkov se rezultati lahko podvržejo bolj kvantitativni analizi, zaradi česar je žariščna skupina uporabna metoda za porajanje novih idej.

Viharjenje možganov

Viharjenje možganov je metoda za porajanje novih proizvodnih idej, ki temelji na dejstvu, da je ljudi možno spodbuditi k večji ustvarjalnosti, če so soočeni drug z drugim in če sodelujejo v organiziranih skupinskih izkušnjah. Čeprav večina zamisli, ki nastanejo v skupini, nima nobene možnosti za nadaljnji razvoj, se pogosto pojavi tudi kakšna dobra. To se večkrat pripeti, ko se sile te metode osredotočijo na čisto določen proizvod ali tržno področje. Pri uporabi te metode je treba slediti naslednjim pravilom:

  • prepovedana je vsakršna kritika kogarkoli v skupini, nobenih negativnih pripomb,
  • odprta je prosta pot, čim bolj divje so ideje, tem bolje,
  • zaželena je kvanliteta idej, več je idej, večja je možnost, da se bo pojavila tudi kakšna uporabna,
  • odprta je možnost kombinacij in izboljšav idej,
  • ideja enega se lahko uporabi za nastanek nove ideje drugega sodelujočega.

Viharjenje možganov naj bi bilo zabavno, nihče ne sme prevladovati ali ovirati razprave.

Analiza popisanih problemov

Analiza popisanih problemov vključuje posameznike na način, ki je analogen žariščnim skupinam, njen namen pa je porajanje novih proizvodnih idej. Toda namesto da bi se ideje porajale v njih samih, se potrošnikom priskrbi seznam problemov iz splošne proizvodne kategorije. Nato se jih prosi, naj prepoznajo in razpravljajo o proizvodih iz te kategorije, pri katerih se pojavlja določen problem. Ta metoda je velikokrat učinkovita, saj je lažje povezati znane proizvode z danimi problemi in po tej poti priti do določene nove proizvodne ideje, kot pa ustvariti povsem novo idejo iz nič. Analiza popisanih problemov se prav tako lahko uporabi za preizkušanje nove proizvodne ideje.

Opisane metode so najbolj znane metode za porajanje zamisli. Kakšen pa so metode za reševanje problemov, ki nastanejo pri teh metodah pa si bomo pogledali v naslednjem prispevku.

Literatura: (Boštjan Antončič, Robert D Hisrich, Tea Petrin, Aleš Vahčič)

Sorodni članki: