Odprite zasebni vrtec preko s.p. ali d.o.o.

V kolikor se tudi vi odločate za novo podjetniško pot varstva otrok in ustanovitve zasebnega vrtca, vam je v spodnjem članku na voljo nekaj dobrih informacij.

Ko nastopi časa, da morajo naši otroci v , se pogosto znajdemo pred zagato, da so vsi vrtci v naši bližini zasedeni. Na podlagi le – teh izkušenj so nastali novi zasebni vrtci, ki nudijo dober program, v prijetnem okolju ter v čudovitih prostorih.

V kolikor se tudi vi odločate za novo podjetniško pot varstva otrok in ustanovitve zasebnega vrtca, vam je v spodnjem članku na voljo nekaj dobrih informacij.

KDO LAHKO USTANOVI ZASEBNI VRTEC

Zasebni vrtec lahko ustanovijo domače kot tudi tuje pravne ali . Ko je vrtec kot vpisan v sodni register, lahko prične s postopkom vpisa v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za , znanost in šport. Predlog za vpis v razvid vloži ustanovitelj zasebnega vrtca. To je obrazec iz katerega je razvidno, kaj vse morate kot ustanovitelj vrtca predložiti.

KADROVSKI

Za zasebni vrtec potrebujete vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja ter tudi svetovalnega delavca. Vsi trije morajo izpolnjevati predpisane izobrazbene pogoje in imeti opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja. Za zasebne vrtce, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih, ne valjajo predpisani kadrovski pogoji, temveč veljajo pogoji, ki jih zahteva mednarodno združenje, ki je priznalo program, ki ga bo izvajal zasebni vrtec.

POGOJI ZA PROSTOR IN OPREMO

Zasebni vrtec mora v postopku vpisa v razvid izkazati ustreznost prostorov (veljajo enaki pogoji kot za javni vrtec) v katerih se bo izvajala . Prostori morajo biti namenjeni predšolski vzgoji, kar je razvidno iz uporabnega dovoljenja.

Financiranje je možno na več načinov:

  • Lahko pridobite koncesijo s strani občine (če tako kažejo potrebe občine)
  • Lahko pridobite sredstva s strani proračuna občine

Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona in sicer Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih. Posamezna vprašanja pa podrobneje urejajo podzakonski predpisi.

Dodatne informacije: Za dodatne vprašanja so vam na voljo na telefonski številki: (01) 200 92 00, e-naslovu: info@sibiz.eu ali skype: sibiz-si.

Vir: http://vem.sibiz.eu/domov.html

Sorodni članki: