Pripomoček za izračun avtorske pogodbe

S pripomočkom za izračun po avtorski pogodbi si lahko sami na hitro izračunate neto izplačilo.

  • Programček boste našli na naslednji povezavi: Izračun avtorskega honorarja

OBVESTILO: Računovodstvo Vitago opravlja vse računovodske storitve obračuna plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Ponudbo si lahko ogledate na povezavi: Obračun plač…

Preberi do konca - Pripomoček za izračun avtorske pogodbe

Obdavčitev avtorskih in sorodnih pravic, izplačanih v Makedonijo – upravičeni prejemnik

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoSlovenska družba je s fizično osebo, rezidentom Makedonije sklenila pogodbo o prenosu avtorskih in sorodnih pravic. Dohodek se fizični osebi izplača preko avtorske agencije iz Makedonije, ki ni delodajalec fizične osebe. Fizična oseba in avtorska agencija nimata stalne poslovne enote oziroma baze v Sloveniji.

Zavezanec sprašuje, ali je treba v tem primeru obračunati davčni odtegljaj v skladu z 70. členom ZDDPO-2 oziroma dohodnino v skladu z 78. členom ZDoh-2. Nadalje sprašuje, ali je mogoče uveljavljati znižano davčno stopnjo po …

Preberi do konca - Obdavčitev avtorskih in sorodnih pravic, izplačanih v Makedonijo – upravičeni prejemnik

Davčna obravnava povračila stroškov na podlagi avtorske pogodbe, z vidika ZDoh-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec navaja, da sta slovensko podjetje in slovenski strokovnjak sklenila avtorsko pogodbo z namenom, da bo strokovnjak v zameno za plačilo opravil več strokovnih predavanj v Sloveniji. Po navodilih podjetja se mora strokovnjak, da lahko sam opravi strokovna predavanja v Sloveniji, udeležiti določenih strokovnih izobraževanj v tujini, na katerih pridobi potrebna znanja za realizacijo nalog iz avtorske pogodbe. Stroške, povezane z udeležbo na strokovnih izobraževanjih (npr. stroški namestitev, prevoza) neposredno krije slovensko podjetje.

V nadaljevanju pojasnjujemo, da se strošek

Preberi do konca - Davčna obravnava povračila stroškov na podlagi avtorske pogodbe, z vidika ZDoh-2

Poročanje Zavodu za zaposlovanje o sklenitvi podjemne ali avtorske pogodbe

16.04.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoV skladu z 9. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti morajo delodajalci Zavodu za zaposlovanje poslati obvestilo o potrebi o sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela in sicer najkasneje v osmih dneh po tem, ko potreba nastane.

Poleg tega morajo posredovati tudi obvestilo o sklenjeni podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela v osmih dneh po sklenitvi take pogodbe.

Izjema je, če je pogodba sklenjena z delavcem, ki je v delovnem razmerju …

Preberi do konca - Poročanje Zavodu za zaposlovanje o sklenitvi podjemne ali avtorske pogodbe

Avtorsko delo in avtorska pravica

12.12.2009 0

Danes nas zanima kaj razumemo pod pojmom avtorsko delo in kaj so avtorske pravice.

Zakon o avtorski pravici in sorodnih pravicah opredeljuje avtorska dela kot individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene.

Za avtorska dela veljajo zlasti:

  • govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
  • pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;
  • glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
  • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
  • koreografska in pantomimska
Preberi do konca - Avtorsko delo in avtorska pravica
1 2