Predlog novele zakona o avtorskih in sorodnih pravicah

20.02.2012 0

Na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo je bil objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki med drugim ureja upravljanje kolektivnih organizacij z avtorskimi pravicami, nadzordelovanja kolektivnih organizacij s strani avtorjev, uporabnikov in druge zainteresirane javnosti, določa hitrejši začetek postopka pred Svetom in uvaja najnujnejša postopkovna vprašanja o vpisu v register, ki jih doslej zakon ni urejal. S Predlogom se celovito spreminja celotni 2. oddelek šestega poglavja, ki ureja področje kolektivnega upravljanja pravic.…

Preberi do konca - Predlog novele zakona o avtorskih in sorodnih pravicah

Dan intelektualne lastnine

30.11.2011 0

Datum: 1. december 2011

Kraj: v prostorih GZS (dvorana B), Dimičeva 13, Ljubljana

Izobraževalni seminar: »Dan intelektualne lastnine« bo potekal 1. decembra 2011 v prostorih GZS (dvorana B), Dimičeva 13, Ljubljana.

Intelektualna lastnina (IL) je tako za izumitelje kot za podjetja ključnega pomena pri ščitenju edinstvenega znanja ter pri trženju novih tehnologij, postopkov, proizvodov. Stanje varovanja intelektualne lastnine se v zadnjem obdobju izboljšuje, predvsem in tudi zaradi vladnih ukrepov, vezanih na spodbujanje formalne zaščite pravic IL. Ugotavljamo pa, da …

Preberi do konca - Dan intelektualne lastnine

Obračun DDV pri prejemniku storitve, če račun za avtorski honorar, ki se obravnava kot obdavčljiv promet, izda tuja fizična oseba?

Na vprašanje glede avtorskih honorarjev tujih fizičnih oseb – tujih rezidentov, doseženih v Sloveniji, ki imajo po Zakonu o dohodnini naravo dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, za namene DDV pa se obravnavajo kot obdavčljivi promet, odgovarjamo:

Ali mora davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, obračunati DDV kot prejemnik storitve, če račun za avtorski honorar, ki se obravnava kot obdavčljiv promet, izda tuja fizična oseba?

V opisanem primeru davčni zavezanec ni dolžan plačati DDV kot prejemnik storitve.

V skladu s …

Preberi do konca - Obračun DDV pri prejemniku storitve, če račun za avtorski honorar, ki se obravnava kot obdavčljiv promet, izda tuja fizična oseba?

Avtorsko delo in avtorska pravica

12.12.2009 0

Danes nas zanima kaj razumemo pod pojmom avtorsko delo in kaj so avtorske pravice.

Zakon o avtorski pravici in sorodnih pravicah opredeljuje avtorska dela kot individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene.

Za avtorska dela veljajo zlasti:

  • govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
  • pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;
  • glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
  • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
  • koreografska in pantomimska
Preberi do konca - Avtorsko delo in avtorska pravica

Podjetniki, zaščitite svojo intelektualno lastnino

09.03.2009 0

Intelektualna lastnina je za podjetnika pomembno sredstvo in lahko pomeni veliko prednost. Podjetnik mora znati izkoristiti zakon o intelektualni lastnini, da zaščiti svojo iznajdbo in da uspešno napreduje v svojem poslu. Vendar podjetniki zaradi pomanjkljivega razumevanja intelektualne lastnine prevečkrat zanemarijo pomembne korake, ki bi jih morali storiti, da bi ta sredstva zaščitili. V današnjem prispevku bomo opisali glavne vrste intelektualne lastnine, ki obsegajo patente, blagovne znamke, modele oziroma vzorce, avtorske pravice in poslovne skrivnosti.

Patenti

Patent je pogodba med …

Preberi do konca - Podjetniki, zaščitite svojo intelektualno lastnino