Ajpesova aplikacija za predložitev letnih poročil na voljo

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2010, ki jih je treba predložiti AJPES zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko.

Ajpesova aplikacija, ki omogoča predložitev letnih poročil za leto 2010, je že na voljo.

Roki za predložitev letnih poročil

 • Samostojni podjetniki morajo letna poročila za državno statistiko in javno objavo predložiti do 31.3.2011.
 • Gospodarske družbe in zadruge morajo za državno statistiko predložiti poročila do 31.3.2011.
 • Gospodarske družbe in
Preberi do konca - Ajpesova aplikacija za predložitev letnih poročil na voljo

Nadomestila stroškov javne objave letnih poročil

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Gospodarske družbe in zadruge

Vrsta letnega poročila Nadomestilo v EUR z 20 % DDV
podpisano s kvalificiranim
digitalnim potrdilom
potrjeno z Obvestilom
za AJPES
1. Letno poročilo, preloženo na
poenotenih obrazcih
37,80 41,40
2. Letno poročilo, preloženo v
neenotni obliki
55,20
Preberi do konca - Nadomestila stroškov javne objave letnih poročil

Stroški storitve javne objave letnih poročil AJPES

02.02.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoBliža se oddaja letnih poročil za gospodarske subjekte. Na spletnih straneh AJPES so zato objavili cenik stroškov javne objave letnih poročil:

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

 1. Gospodarske družbe in zadruge:
  Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih (nadomestilo v EUR z 20%DDV)
  a. 37,80 (podpisano z digitalnim
Preberi do konca - Stroški storitve javne objave letnih poročil AJPES

Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil

12.01.2010 0

DRUŽBE IN ZADRUGE

Gospodarske družbe in zadruge predložijo podatke za državno statistiko (do konca marca za preteklo koledarsko leto) ter za javno objavo. Rok za predložitev konsolidiranih in revidiranih letnih poročil za javno objavo je 8 mesecev po koncu poslovnega leta, za nerevidirana letna poročila pa 3 mesece po koncu poslovnega leta.

 • Predložitev podatkov
 • Javna objava letnih poročil
 • Informacije

PODJETNIKI

Samostojni podjetniki (razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov) predložijo podatke za …

Preberi do konca - Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil
1 2 3