Optimizacija davčne bilance

Na kaj moramo biti pozorni že med letom, da bo naša ”davčna bilanca” izdelana v skladu z davno zakonodajo?

Optimiranje davčne bilanceZnano je, da podjetja med letom premalo pozornosti posvečajo določbam ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB in z njim povezanim pravilnikom in uredbam. Zato se v praksi velikokrat pojavijo napake in nepravilnosti za katere je konec leta prepozno, da bi jih odpravili oziroma imajo dolgoročne posledice. Vse to nas lahko tudi drago stane v primeru inšpekcijskega pregleda.

Vsled optimiranja …

Preberi do konca - Optimizacija davčne bilance

Kakšne so obdavčitve osebnega dopolnilnega dela, s.p.-ja in d.o.o.

Katera formalna oblika poslovanja je za vaš posel najbolj primerna

Obdavčitev osebnega dopolnilnega dela …

Davčna osnova je vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini desetih odstotkov dohodka. Akontacija dohodnine se izračuna in plača od davčne osnove po 25-odstotni stopnji. Poleg tega se ti dohodki vštevajo tudi v letno osnovo za plačilo dohodnine.

… espeja

Pri espejih moramo biti pozorni na stopnjo obdavčitve in davčno osnovo. V praksi smo namreč večkrat zasledili, da prihaja ravno pri obdavčitvi …

Preberi do konca - Kakšne so obdavčitve osebnega dopolnilnega dela, s.p.-ja in d.o.o.

Ekonomska vloga vlade

26.01.2009 0

Veliko ljudi se sprašuje, kakšna je vloga vlade v tržnem gospodarstvu. Ali lahko vlada vpliva na proizvodnjo in povpraševanje in ali lahko zagotovi idealno razmerje med pobranimi davki in prispevki, ter njihovo učinkovito alokacijo ali porabo. In konec koncev, ali je vloga vlade, kot organa alociranja pobranih sredstev sploh možna in smiselna, ter v kakšni meri so vlade po svetu sposobne finančne transferje uporabljati za napredek in razvoj gospodarstva, ter zagotavljanje doseženega socialnega statusa prebivalstva.

V idealnem tržnem

Preberi do konca - Ekonomska vloga vlade

Dvojno obdavčenje

Dvojno obdavčenje (ang. double taxation) je pojav, pri katerem dve davčni oblasti istega davčnega ranga obdavčita za isto časovno obdobje z istim ali podobnim davkom isti davčni subjekt ali objekt, tako da je le-ta bolj obdavčen, kot če bi ga obdavčila le ena oblast.

Sorodna pojma dvojnemu obdavčenju sta večkratno ali dodatno obdavčenje;

  • Večkratno obdavčenje pomeni obdavčitev istega davčnega zavezanca z različnimi davki (npr. ko zaposleni plačujejo iz svojih bruto plač različne dajatve),
  • Dodatno obdavčenje pa je obdavčenje
Preberi do konca - Dvojno obdavčenje

Davščine

Davščine so najpomembnejši vir javnih prihodkov. Temeljne vrste davščin so:

  1. Takse – ali pristojbine so določena odškodnina oziroma delno plačilo za storitve upravnih organov, ki jih le-ti opravljajo v korist zavezancev. Pri taksah torej obstaja določena povezava med dajatvijo in protidajatvijo,
  2. Prispevki – so namenjeni financiranju nalog, ki imajo splošno korist. Niso torej namenjeni plačilu določene storitve. Običajno so namenjeni financiranju nedržavnih organizacij, na primer socialnega zavarovanja, zbornic in podobno,
  3. Davki – so obvezne dajatve brez neposrednega vračila,
Preberi do konca - Davščine
1 5 6 7