Javna dražba za prodajo nepremičnin – poslovnih prostorov (Zreče, Jesenice, Brezje, Hrastnik, Ljubljana, Miklavž na Dravskem polju, Orehova vas in Stopiče)

04.02.2014 0

informator-racunovodstvo-vitagoPredmet javne dražbe: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

(1.) Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Zreče, Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za izklicno ceno 80.000 EUR.

(3.) Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Jesenice – center Cesta Maršala Tita 17, v izmeri 537,36 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 390.000 EUR.

(5.) Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Brezje, Brezje 80 c, 4243 Brezje, v izmeri 59,10 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem, za izklicno ceno 45.000 EUR.

(6.) …

Preberi do konca - Javna dražba za prodajo nepremičnin – poslovnih prostorov (Zreče, Jesenice, Brezje, Hrastnik, Ljubljana, Miklavž na Dravskem polju, Orehova vas in Stopiče)

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva

14.06.2013 0

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.000.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50 % skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev,
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Krediti niso namenjeni poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih kreditov.

Krediti niso …

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva

Zasavska podjetja so se predstavila na sejmu Izzivi gospodarskega razvoja 2012 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

31.05.2012 0

Območna zbornica Zasavje je skupaj z devetimi zasavskimi podjetji: DETEL d.o.o. Zagorje ob Savi, DIOTEC d.o.o., Trbovlje, ETI d.d. Izlake, Lumenia d.o.o., Zagorje ob Savi, Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o., Zagorje ob Savi, RCR d.o.o. Zagorje ob Savi, RTCZ d.o.o. Hrastnik, SVEA d.d. Zagorje ob Savi in TEVEL d.o.o. Kisovec, sodelovala na sejmu Izivi gospodarskega razvoja 2012 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 24. do 25. maja 2012.

Organizator dogodka je bila Zbornica  osrednjeslovenske regije, ki je že …

Preberi do konca - Zasavska podjetja so se predstavila na sejmu Izzivi gospodarskega razvoja 2012 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – Regionalni center za razvoj, Zagorje ob Savi

16.05.2012 0

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.300.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50 % skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev,
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.

Investicija mora …

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – Regionalni center za razvoj, Zagorje ob Savi

Zasavskim podjetjem se obeta milijon evrov za garancije

15.03.2012 0

Tolikšne garancije, ki jih bodo razpisali v okviru dveh garancijskih shem, bodo podjetjem omogočile dva milijona posojilnega potenciala

Zasavski podjetniki največ finančne pomoči dobijo iz garancijske sheme za Zasavje in garancijske sheme rudnika Zagorje v zapiranju. Podjetništvo v regiji spodbujajo še z drugimi ukrepi, med katerimi je tudi projekt Podjetno v svet podjetništva.

Ker je podjetništvo v Zasavju slabše razvito kot drugje v Sloveniji, ga država v tej regiji spodbuja tudi z garancijsko shemo za Zasavje in še aktualno …

Preberi do konca - Zasavskim podjetjem se obeta milijon evrov za garancije

Razpis za Inovacije GZS Območne zbornice Zasavje za leto 2011

03.02.2012 0

GZS Območna zbornica Zasavje že 16. leto nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v Zasavju. Z željo, da se v čim večjem številu odzovete z vašimi inovacijskimi prijavami na razpis in si s tem tudi povečate konkurenčno prednost, objavljamo

Razpis
za inovacije GZS Območne zbornice Zasavje za leto 2011

1.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne  zbornice Zasavje.

2.
2.1.

Preberi do konca - Razpis za Inovacije GZS Območne zbornice Zasavje za leto 2011
1 2 3 4 5 6