Višji regres za prehrano med delom za javni sektor

javni delavciV skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju se višina regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistični urad Republike Slovenije je dne 20. julija 2015 Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehranskih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje od januarja do junija 2015) 1,031. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih …

Preberi do konca - Višji regres za prehrano med delom za javni sektor

Fast Track to Innovation (FTI) – dodatna priložnost za MSP

Fast-Track-to-Innovation-Pilot_Ateknea-760x507Drugi nov instrument v okviru Obzorja 2020 “Hitra pot do inovacij” – Fast Track to Innovation (FTI) je namenjen podpiranju evropskega gospodarstva z zagotavljanjem nepovratnih sredstev za inovativna podjetja in organizacije, da bodo s svojimi dobrimi idejami lažje prodrla na trg.

Prijave konzorcijev 3 do 5 organizacij je mogoče pošiljati od januarja 2015 dalje. Konzorciji morajo vključevati podjetja, sodelujejo pa lahko tudi univerze, raziskovalne inštitucije, tehnološke organizacije ter organizacije, ki pospešujejo komercializacijo inovacij, kot so: grozdi, končni uporabniki, podjetniška …

Preberi do konca - Fast Track to Innovation (FTI) – dodatna priložnost za MSP

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) – regres, napredovanja…

javni delavciV Uradnem listu RS št. 95/2014 je bil objavljen naslednji Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15):

1. člen (vsebina)

S tem zakonom se za stabilizacijo javnih financ začasno omejujejo plače in drugi stroški dela javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbenk (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenci) in funkcionarjev oziroma funkcionark (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).

2. člen (plačna lestvica do 31. decembra 2015)

(1) Ne glede na prilogo 1 Zakona o …

Preberi do konca - Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) – regres, napredovanja…

Javni sektor: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – dopolnilno delo

Številka: 100-1035/2014/3
Datum: 31.07.2014

Na Ministrstvo za notranje zadeve smo prejeli vaše vprašanje, v katerem nas sprašujete glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela v primeru, da zaposleni poleg zaposlitve v okviru polnega delovnega časa opravlja tudi dopolnilo delo, skladno z določbo 147. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr., v nadaljevanju: ZDR-1), oziroma ima pri različnih delodajalcih sklenjenih več pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ki skupaj pomenijo …

Preberi do konca - Javni sektor: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – dopolnilno delo

Vlada izdala spremenjeno Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

14.04.2014 0

Vlada RS je na 53. redni seji dne 3.4.2014 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

Na podlagi sklepa Ministra za notranje zadeve je bila ustanovljena medresorska delovna skupina za vzpostavitev enotne metodologije in enotne baze spremljanja števila zaposlenih v javnem sektorju v okviru enotne baze podatkov o plačah (ISPAP). Ker se bo število zaposlenih, ki so prejeli plačo, za posamezni mesec izračunalo po metodologij, ki …

Preberi do konca - Vlada izdala spremenjeno Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

S 1. 1. 2015 obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki

07.02.2014 0

informator-racunovodstvo-vitagoDne 27. 12. 2013 je bil v Uradnem listu št. 111/2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki je začel veljati 11. 1. 2014.

Bistvena novost, ki jo prinaša ZOPSPU-A je, da bodo s 1. 1. 2015 morali proračunski uporabniki prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). To pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati …

Preberi do konca - S 1. 1. 2015 obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki
1 2