Davčne blagajne: Kako stornirati račun in kaj narediti ob prekinitvi spletne povezave?

davcna_blagajnaPri izdajanju računov nastanejo tudi napake, takšne račune navadno prekličete, oziroma stornirati. V nadaljevanju si poglejmo kako se račune pravilno stornira in kako se izdaja račune, ko je spletna povezava prekinjena.

Kako pravilno stornirati račun?
Upoštevati je treba pravila vodenja evidenc. Storno računa pomeni, da predhodno izdani račun prekličemo oziroma storniramo, ker se je pri njegovi izdaji pojavila napaka, saj izdani račun ne izraža poslovnega dogodka, ki je dejansko nastal, pojasnjujejo na finančni upravi. Ob morebitni napaki na računu …

Preberi do konca - Davčne blagajne: Kako stornirati račun in kaj narediti ob prekinitvi spletne povezave?

Poslanci so odločili: Davčne blagajne bodo!

davcna_blagajnaDavčne blagajne bodo obvezne od 2. januarja 2016, če ne boste izkoristili prehodnega obdobja, nekaj pa bo tudi izjem.

Med njimi so denimo kmetje, čebelarji pa podjetniki, ki izdajo malo računov. Za vse bo veljalo tudi dveletno prehodno obdobje, v katerem vam davčnih blagajn ne bo treba imeti, če boste izdajali račune iz vezane knjige in, pozor, če v istem poslovnem prostoru ne boste imeli računalniške blagajne. Ta »privilegij« bodo lahko izkoristila tudi novoustanovljena podjetja, razlagajo na finančnem ministrstvu.…

Preberi do konca - Poslanci so odločili: Davčne blagajne bodo!

Kako se izračuna carinska vrednost?

cursdursCarinska vrednost je vrednost blaga, ki se uporablja kot osnova za obračun carine, kadar se ta obračunava od vrednosti (ad valorem), kar je najbolj pogosto. Od carinske vrednosti blaga se obračuna carina po stopnjah iz carinske tarife.

V praksi se večina blaga carini z ugotavljanjem carinske vrednosti po metodi transakcijske vrednosti (na podlagi fakture). Predpostavlja se, da je cena na fakturi vrednost, ki jo je kupec dejansko plačal prodajalcu za kupljeno blago (t.im. dogovorjena cena). Pri tem šteje:

  • da
Preberi do konca - Kako se izračuna carinska vrednost?

Podjetnikom ne bo več treba imeti dveh ločenih TRR računov

Finančno ministrstvo je tik pred tem, da iz zakonodaje izbriše člen, zaradi katerega morajo imeti podjetniki, če želijo poslovati, pri banki odprt ločen račun.
delavci
Podjetniki morajo imeti ločene račune – torej enega osebnega in enega, ki ga uporabljajo za poslovanje – že od leta 2010.

Kazen plačalo 430 podjetnikov

V začetku leta 2013 je država začela kršitelje kaznovati.

V dveh letih in pol, odkar ta pravila veljajo, je moralo globo od 800 do 10 tisoč evrov plačati 430 podjetnikov, …

Preberi do konca - Podjetnikom ne bo več treba imeti dveh ločenih TRR računov

Tehnične specifikacije za davčne blagajne bodo predvidoma objavljene v mesecu avgustu 2015

davcna_blagajnaV predlogu Zakona o davčnem potrjevanju računov je določeno, da je treba v roku enega meseca od dneva uveljavitve zakona sprejeti podzakonski predpis, ki bo natančneje urejal vsebino zakona. Glede na predvideno časovnico sprejema zakona načrtujemo, da bo Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov s tehničnimi specifikacijami za uporabnike in razvijalce programske opreme objavljen v mesecu avgustu 2015. V mesecu septembru 2015 bo Finančna uprava pripravila testni sistem za sprejem in obdelavo podatkov o računih in poslovnih …

Preberi do konca - Tehnične specifikacije za davčne blagajne bodo predvidoma objavljene v mesecu avgustu 2015

Kaj moramo vedeti o izdajanju računov

Kakšne podatke mora vsebovati račun?

V skladu z 34. členom ZDDV in 63. členom PZDDV mora davčni zavezanec,ki dobavi blago ali opravi storitev na račun navesti najmanj naslednje podatke:

  1. kraj in datum izdaje računa
  2. zaporedno številko računa
  3. firmo oziroma ime ,svoj sedež ter svojo davčno številko
  4. firmo oziroma ime, naslov prejemnika blaga ali storitve in njegovo davčno številko
  5. datum odpošiljanja blaga oziroma opravljene storitve
  6. vrsto in količino dobavljenega blaga in storitve
  7. v primeru najema se mora na račun posebej
Preberi do konca - Kaj moramo vedeti o izdajanju računov
1 4 5 6