Subvencije in izračun odbitnega deleža

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Dijaški dom opravlja storitve vzgoje in izobraževanja v skladu s sedmo točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost, ki so oproščene plačila DDV, poleg teh pa tudi obdavčeno dejavnost. Na vprašanje v zvezi z izračunom odbitnega deleža odgovarjamo:

Ali plačila, prejeta iz proračuna, za pokrivanje stroškov izvajanja vzgojno izobraževalne dejavnosti v domu, dijaški dom vključi v imenovalec ulomka za izračun odbitnega deleža?

Plačila iz proračuna, ki jih prejema dijaški dom za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v domu,

Preberi do konca - Subvencije in izračun odbitnega deleža

Subvencija za samozaposlitev

13.04.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoPredvidoma v drugi polovici aprila 2010 bo Zavod RS za zaposlovanje začel izvajati nov program samozaposlovanja, ki brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve omogoča pridobitev subvencije za samozaposlitev.

Osebe, ki imajo poslovno idejo, bodo morale najprej opraviti intervju s svojim svetovalcem zaposlitve in z zunanjim podjetniškim svetovalcem, nato pa se udeležiti brezplačne delavnice priprave na samozaposlitev.

Subvencija se bo lahko dodelila za samozaposlitev v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni čas (razen invalidov, ki se samozaposlijo …

Preberi do konca - Subvencija za samozaposlitev

Slovenski podjetniški sklad razpisal novih 3,5 mio subvencij za zagon podjetja

19.02.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoSlovenski podjetniški sklad ponovno ponuja subvencije za zagon podjetij, ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij.

Slovenski podjetniški sklad je 12.2.1010 v Uradnem listu RS št. 10/2010 razpisal 3,5 mio EUR subvencij za zagon novih podjetij. Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

S tem želi Sklad podpirati ciljno

Preberi do konca - Slovenski podjetniški sklad razpisal novih 3,5 mio subvencij za zagon podjetja

Subvencije za samozaposlitev

25.05.2009 0

Zavod RS za zaposlovanje izvaja v okviru aktivnosti spodbujanja podjetništva dve aktivnosti:

  • Pomoč pri samozaposlitvi  in
  • Subvencija za samozaposlitev.

Za napotitev v navedeni aktivnosti mora biti oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb Zavoda RS za zaposlovanje. Vključitev poteka preko svetovalca zaposlitve. Osnova je ugotovljena smiselnost vključitve in nato pripravljen in podpisan zaposlitveni načrt.

Postopek vključitve:

1.      V aktivnost Pomoč pri samozaposlitvi se lahko vključijo osebe, za katere je na dan podpisa zaposlitvenega načrta ugotovljeno, da:

  • v zadnjih 5 letih
Preberi do konca - Subvencije za samozaposlitev

Subvencije za zaposlitev diplomantov in absolventov

17.05.2009 0

Zavod Republike Slovenije je dopolnil Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Podjetje lahko z zaposlitvijo absolventa pridobi 2.000 evrov subvencije.

Namen programa:

  • aktiviranje študentov v absolventskem stažu, da aktivno pristopijo k pridobivanju znanja in veščin, ki jih potrebujejo za lažjo vključitev na trg dela in
  • spodbujanje zaposlovanja diplomantov s pomočjo subvencij za zaposlitev za polni delovni čas za 6 mesecev.

Cilj programa:

Izboljšati zaposlitvene možnosti diplomantov in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela.

Pogoji za pristop:

Študenti v absolventskem …

Preberi do konca - Subvencije za zaposlitev diplomantov in absolventov
1 6 7 8