Redno prevzemanje e-računov in izpolnjevanje plačilnih navodil

V Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) ugotavljajo, da nekateri proračunski uporabniki prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljevanju: UJPnet):

 • neredno prevzemajo e-račune,
 • pošiljajo plačilna navodila z nepravilnimi podatki o ID številki e-računa ter napačnimi kodami namena.

Proračunski uporabniki pri izpolnjevanju plačilnih navodil namesto pravilnega podatka o ID številki prejetega e-računa pogosto navedejo:

 • konstanto »999999999999999«, ki je dovoljena le v primeru plačil, ki se ne nanašajo na poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa,
 • vedno enako ID številko
Preberi do konca - Redno prevzemanje e-računov in izpolnjevanje plačilnih navodil

Obvestilo proračunskim uporabnikom o potrditvi obrazca »IZPIS ODPRTIH POSTAVK NA DAN 31. 12. 2015«

dohodninaUJP obvešča, da bo proračunskim uporabnikom med 4. 1. 2016 in 8. 1. 2016 posredovala po pošti oziroma prek spletne aplikacije UJPnet v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2015« (v nadaljevanju: obrazec).

Na obrazcu je potrebno preveriti:

 • stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 31. 12. 2015,
 • šifro proračunskega uporabnika pod katero se vodijo poslovne knjige (premoženjska bilanca),
 • davčno številko,
 • matično številko in
 • naziv proračunskega uporabnika.

Prosimo, da obrazec pregledate in …

Preberi do konca - Obvestilo proračunskim uporabnikom o potrditvi obrazca »IZPIS ODPRTIH POSTAVK NA DAN 31. 12. 2015«

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

E-računovodstvoNova verzija spletne aplikacije UJPnet z dne 1.10.2015 prinaša nekatere doponitve vlede vnosa ID številke e-računa na plačilno navodilo, pošiljanje izdanih e-računov na e-naslove prejemnikov oziroma po e-pošti, vzpostavljena je tudi kontrola v izdanih e-računih na obvezne podatke po standardu eSlog.
                                                             
Vnos številke ID e-računa na plačilno navodilo

 • V zavihku »Vnos/ UPN in Evropski nalog« je na vnosni maski plačilnega navodila UPN in Evropski nalog dodano: polje za vnos številke ID e-računa, in sicer je prednastavljeno polje »Poravnava e-računa«
Preberi do konca - Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

Obvezen vpis podatka o številki ID e-računa na plačilnem navodilu od 1.10.2015 dalje

Spletno računovodstvo - Računovodstvo VitagoProračunski uporabniki bodo morali od 1. 10. 2015 dalje v plačilnih navodilihza poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa obvezno vpisati podatek o ID številki e-računa.

V Uradnem listu RS, št. 51 z dne 14. 7. 2015 je bil objavljen Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (v nadaljevanju Pravilnik), ki se začne uporabljati s 1. 10. 2015.

V skladu s Pravilnikom …

Preberi do konca - Obvezen vpis podatka o številki ID e-računa na plačilnem navodilu od 1.10.2015 dalje

Obvestilo proračunskim uporabnikom o potrditvi obrazca “IOP – STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 30.6.2015”

Obveščamo vas, da bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) proračunskim uporabnikom med 1. 7. 2015 in 7. 7. 2015 posredovala po pošti oziroma prek spletne aplikacije UJPnet v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2015« (v nadaljevanju obrazec).

Na obrazcu je potrebno preveriti:

 • stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 30. 6. 2015,
 • šifro proračunskega uporabnika pod katero se vodijo poslovne knjige (premoženjska bilanca),
 • davčno številko,
 • matično številko
Preberi do konca - Obvestilo proračunskim uporabnikom o potrditvi obrazca “IOP – STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 30.6.2015”

E-računi – Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

09.03.2015 0

Obveščamo vas, da je bila nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet v1.39.

Dopolnitve so naslednje:

1.     Zavihek »E-računi/Izdani«

Dodan je razlog zavrnitve, tako da uporabnik UJPnet v stolpcu Akcija pri pregledu e-računa vidi v polju Odgovori prejemnika  sporočilo oz. razlog zavrnitve e-računa.

2.     Zavihek »E-računi/Uvoz«

Odpravljena je kontrola vrstnega reda prilog v ZIP datoteki e-računa.

3.     Zavihek »E-računi/Vnos«

Dodano je polje »Interna številka kupca«, v katero lahko izdajatelj e-računa vpiše dodaten podatek za usmerjanje e-računa do proračunskega uporabnika.

Skupni …

Preberi do konca - E-računi – Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet
1 2